Mobilność, która chroni ludzi: na czym polega technologia DENSO ELEXCORE?

by Randa Pawel

Nowoczesne technologie mobilne w dużych firmach [Raport]

Zaledwie połowa badanych radzi sobie z zabezpieczeniem urządzeń mobilnych swoich pracowników. Bardziej optymistyczni w tym obszarze są prezesi firm w przeciwieństwie do kierowników IT, którzy jednocześnie częściej twierdzą, że mobilność jest zagrożeniem. To tylko niektóre z głównych wniosków kolejnej części raportu Orange Insights, przygotowanego przez Orange Polska. Jego przedmiotem jest podejście dużych przedsiębiorstw do wdrażania rozwiązań bezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. Ankietowani odpowiedzieli na pytania dotyczące korzystania z urządzeń i aplikacji mobilnych w firmie, w tym także z poczty e-mail oraz cloud computingu

Według wyników raportu aż 81 proc. badanych uważa, że systemy informatyczne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. We współczesnych przedsiębiorstwach pracownicy, klienci i partnerzy biznesowi oczekują stałego i bezproblemowego dostępu do informacji oraz aplikacji, z każdego miejsca i o każdej porze. Wyniki badania Orange Insights pokazują, że przedsiębiorstwa, mimo świadomości dużej roli rozwiązań mobilnych i nowoczesnych technologii, wciąż w niewystarczającym stopniu dbają o zapewnienie bezpieczeństwa informacji, które przepływają przez urządzenia i aplikacje mobilne.

Poczta e-mail

Elektroniczna poczta to bez wątpienia jedno z najważniejszych narzędzi pracy w każdej firmie. Poczta jest wykorzystywana do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, i coraz częściej pełni rolę głównego kanału pozyskiwania i przekazywania informacji. Co równie ważne, można ją obsługiwać przez różne urządzenia z dostępem do internetu – jest ona instalowana na urządzeniach służbowych, czyli laptopach i smartfonach. Właśnie dlatego poczta e-mail stała się jednym z głównych celów ataków cyberprzestępców.

Z danych raportu Orange Insights wynika, że zaledwie połowa badanych radzi sobie z zabezpieczeniem urządzeń mobilnych swoich pracowników. Bardziej optymistyczni w tym obszarze są prezesi firm w przeciwieństwie do kierowników IT, którzy jednocześnie częściej twierdzą, że mobilność to zagrożenie. Niestety 24 proc. przedsiębiorstw ma w tym zakresie duże problemy, które najczęściej są związane z brakiem polityki korzystania z urządzeń mobilnych. Większość, bo aż 63 proc. uczestniczących w badaniu, przedstawia, że ich pracownicy korzystają ze służbowych telefonów do obsługi prywatnej poczty. Co równie istotne, prawie połowa z nich (42 proc.) korzysta z prywatnych telefonów do obsługi tej firmowej. Wśród badanych branż, firmy usługowe najczęściej pozwalają na korzystanie zarówno ze służbowej poczty na prywatnym urządzeniu, jak i z prywatnej poczty na urządzeniu firmowym.

Cloud Computing, czyli rozwiązania w chmurze

Korzystanie z chmury obliczeniowej przez polskie przedsiębiorstwa staje się coraz popularniejszą praktyką. To elastyczne narzędzie, które umożliwia użytkownikowi zapis danych na zdalnym serwerze, jest metodą na obniżenie kosztów związanych z infrastrukturą IT w firmie. Dane ulokowane na zewnętrznych serwerach, pozwalają ograniczyć wydatki na dział informatyczny, a także zmniejszyć koszty związane z zakupem energii elektrycznej pobieranej przez tradycyjne serwery znajdujące się w budynku firmy. Według wyników badania Orange Insights, aż 46 proc. badanych korzysta z rozwiązań w chmurze i większość potwierdza, że ta usługa jest sposobem na optymalizację kosztów. Ponadto co trzecie przedsiębiorstwo, głównie z obszaru handlu i usług, zamierza zwiększyć korzystanie z wirtualnego narzędzia. Niemniej jednak prawie połowa (44 proc.), uważa, że usługa cloud computing stanowi także zagrożenie dla bezpieczeństwa IT, lecz w znacznej części są to odpowiedzi firm, które z niej nie korzystają.

Zarządzanie bezpieczeństwem IT

W kontekście zarządzania bezpieczeństwem IT przedstawiciele dużych firm wskazywali, że podstawową i najistotniejszą metodą budowania świadomości w zakresie ochrony informacji jest bieżące komunikowanie o zagrożeniach i zdarzeniach (aż 73%). Kolejnymi najczęściej stosowanymi sposobami (po 61 proc. odpowiedzi) są szkolenia dla pracowników oraz spisane procedury zachowań w sytuacji zagrożenia.

Badani, pytani o odpowiedzialność swoich pracowników w zakresie dbania o bezpieczeństwo informatyczne, w większości wypowiadali się pozytywnie. 64 proc. z nich twierdzi, że pracownicy ich firm zachowują się odpowiedzialnie korzystając z systemów IT i dostępu do informacji (70 proc.). Kierownicy IT w przeciwieństwie do prezesów zachowują w tym temacie większą ostrożność.

W 61 proc. badanych firm za bezpieczeństwo informatyczne odpowiadają wyspecjalizowane struktury bądź zewnętrzni dostawcy. W branży usług dominują specjalne zespoły, natomiast w handlu najczęściej za bezpieczeństwo IT odpowiada dedykowany pracownik.

Finansowanie bezpieczeństwa IT i rozwiązań mobilnych

Duże przedsiębiorstwa, mimo świadomości zagrożeń jakie niesie za sobą brak zabezpieczenia urządzeń mobilnych i systemów IT, często nie mogą przeznaczyć na ten cel odpowiedniego budżetu. Tylko co trzecia firma deklaruje, że ma możliwość sfinansowania wszystkich potrzeb związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego. Niemniej jednak ponad połowa badanych, w tym większość dyrektorów finansowych (56 proc.) i kierowników IT (52 proc.), uważa, że ich budżet jest elastyczny, co oznacza, że w razie potrzeby, będą w stanie go zwiększyć na sfinansowanie potrzebnych działań. Prezesi rzadziej jednak zgadzają się z tą opinią (zaledwie 35 proc.) i jednocześnie aż 44 proc. z nich twierdzi, że nie ma w planach zwiększenia budżetu.

Firmy działające w obszarze usług, w porównaniu do innych branż, znacznie częściej planują pomnożenie swoich wydatków na bezpieczeństwo IT, ale też twierdzą, że ich budżet jest bardziej elastyczny dla takich działań. Jednak, w konfrontacji z sektorem produkcji i handlu, firmy usługowe rzadziej potwierdzają (32 proc.), że są w stanie sfinansować wszystkie swoje potrzeby.

::

studio

Technologie mobilne dla branży naftowej i gazowej

Zwiększ produktywność przy użyciu mobilnych przepływów pracy

Operacje związane z przemysłem naftowym i gazowym nie mogą być zakłócane, zwłaszcza w obszarach wiejskich lub oddalonych od brzegu. Automatyzuj przepływy pracy w branży naftowej i gazowej z zachowaniem bezpieczeństwa, korzystając ze sprawdzonych technologii mobilnych firmy Zebra – funkcjonalnych, wzmocnionych i bezpiecznych rozwiązań na potrzeby operacji w górnych, środkowych i dolnych częściach rurociągów, które ułatwiają prowadzenie predykcyjnej i aktywnej konserwacji rurociągów na lądzie i z dala od brzegu. Wzmocnione tablety Zebra z certyfikacją ATEX (strefa 2) i C1D2 szczycą się designem do zadań specjalnych. Urządzenia są proste w obsłudze, niezawodne i wytrzymałe – mogą przetrwać nawet w ekstremalnych warunkach w środowiskach roboczych w branży naftowej i gazowej.

Rozwiązania mobilne firmy Zebra mogą usprawniać procesy w złożonych sieciach przepływów pracy w przemyśle naftowym i gazowym. Połącz komputery mobilne Zebra i zdalne czujniki zasobów z terminalami w biurze, aby przesyłać informacje o stanie urządzeń wiertniczych i pomp, generatorów zasilania, systemów dystrybucji i podsystemów. Z rejestracją danych w czasie rzeczywistym urządzenia Zebra umożliwiają monitorowanie procesów o krytycznym znaczeniu, np. przepływu cieczy, stopnia penetracji i prędkości stołu obrotowego. Ponadto z urządzeniami Zebra menedżerowie i technicy terenowi mogą zbierać wszystkie niezbędne dane i współpracować z sobą niezależnie od lokalizacji. Mogą lepiej planować operacje związane z konserwacją, naprawami i modernizacją infrastruktury. Dzięki firmie Zebra przedsiębiorstwa w branży naftowej i gazowej realizują cele produkcyjne, jednocześnie wspierając działania pracowników terenowych.

Mobilność, która chroni ludzi: na czym polega technologia DENSO ELEXCORE?

DENSO wprowadziło na rynek markę ELEXCORE, która koncentruje się wyłącznie na produktach dla globalnej branży mobilnej. Mobilność zmierza w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości – zobacz w jaki sposób DENSO wspiera jej rozwój swoimi technologiami, zasobami i działaniami na rynku wtórnym.

UWAGA: DENSO Aftermarket z dumą dzieli się wiedzą techniczną i doświadczeniem, ale należy pamiętać, że opisywana w artykule technologia ELEXCORE jest technologią OE i nie jest jeszcze dostępna na rynku wtórnym.

Doświadczenie DENSO w zakresie projektowania i produkcji części samochodowych – zarówno dla producentów OEM, jak i dla rynku wtórnego – do dziś pozostaje kluczowym atutem firmy. DENSO chętnie dzieli się swoją wiedzą w ramach programów szkoleniowych, których celem jest zwiększanie know how mechaników w całej Europie.

Branża motoryzacyjna ma ponad sto lat i zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę wpływ, jaki ma na środowisko zarówno transport prywatny, jak i publiczny. W tym artykule przybliżamy przyszłość elektryfikacji i mobilności oraz pokazujemy w jaki sposób DENSO angażuje się w ich rozwój.

Co to jest ELEXCORE?

Społeczeństwa na całym świecie zwracają coraz większą uwagę na zmiany klimatu, dlatego wpływ pojazdów silnikowych na środowisko jest dogłębnie analizowany. Pomysł wykorzystania alternatywnych źródeł energii w celu obniżenia emisji nie jest nowy. Udział pojazdów elektrycznych (EV) w rynku nowych samochodów w Europie rośnie. Maksymalizacja wartości alternatywnych rozwiązań w zakresie mobilności jest wyzwaniem, któremu starają się sprostać producenci OEM. DENSO opracowuje produkty zapewniające nową wartość dla globalnego przemysłu mobilnego, której nie można znaleźć w standardowych produktach, pod nową marką ELEXCORE. Oferta części ELEXCORE obejmuje podstawowe komponenty pojazdów elektrycznych i technologii mobilności, w tym stojan-generator (MG), jednostkę zarządzania baterią i falownik.

ELEXCORE oznacza nie tylko jakość oferowanego produktu, ale także wizję przyszłości mobilności, reprezentowaną przez elegancki branding i projekt produktu, w oparciu o koncepcję „wizualizacji idealnego obrazu sterowania elektrycznego opracowanego przez inżynierów”.

Jakie kluczowe dla pojazdów elektrycznych komponenty oferuje ELEXCORE?

Biorąc pod uwagę trzy wspomniane wcześniej komponenty, ELEXCORE dostarcza generatory silnikowe, które działają nie tylko jako źródło energii do napędzania pojazdów elektrycznych, ale także jako układ rekuperacji, który w sposób ciągły odzyskuje energię podczas hamowania i ładuje akumulator.

Moduł zarządzania baterią monitoruje jej temperaturę oraz mierzy napięcie i prąd, dzięki czemu można jej bezpiecznie używać.

Kolejnym kluczowym elementem pojazdów elektrycznych jest falownik. Przetwarza on prąd stały z akumulatora na prąd przemienny, który jest następnie przesyłany do generatora silnikowego.

Jaką rolę odgrywa DENSO ELEXCORE?

Na rynku istnieje zapotrzebowanie na produkty do pojazdów elektrycznych, które zapewnią wysoką jakość i będą szeroko dostępne dla globalnego przemysłu mobilnego. Aby wyróżnić nową gamę produktów i ułatwić ich identyfikację, produkty DENSO ELEXCORE są dostępne wyłącznie dla pojazdów elektrycznych.

Jakie są zalety produktów ELEXCORE w porównaniu z konkurencyjnymi produktami?

Produkty ELEXCORE są opracowywane z myślą o środowisku, niezależnie od tego, czy chodzi o ich przeznaczenie, produkcję czy opcje wycofania z eksploatacji. Podczas produkcji ELEXCORE kieruje się trzema kluczowymi wartościami: wysoką jakością, wydajnością i zmniejszeniem rozmiarów.

DENSO zwiększa rozpoznawalność marki ELEXCORE, ponieważ stara się oferować swoje produkty bezpośrednio producentom OEM, tak jak miało to miejsce w przypadku części do silników spalinowych (ICE).

W ramach ELEXCORE nie tylko wspieramy producentów, ale także doskonalimy naszą technologię, zwiększając motywację naszych inżynierów do rozwijania swoich umiejętności w tej dziedzinie.

W krótkim czasie marka ELEXCORE stała się synonimem jakości, szerokiej dostępności, zaawansowanej technologii, charakterystycznego wzornictwa i niezawodnej wydajności.

W jaki sposób przyczynia się to do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju?

DENSO przewiduje, że zainteresowanie rozwiązaniami w zakresie mobilności elektrycznej będzie nadal rosło. Opracowując technologię, która wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu, dążymy do tego, aby móc obsługiwać wszystkie rodzaje elektrycznej mobilności.

Naszym celem jest tworzenie kolejnych produktów, które będą spełniały cele wydajności i zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że ELEXCORE pozwoli pojazdom elektrycznym zużywać mniej energii, być bezpieczniejszymi i podróżować dalej. Coraz szersze wykorzystywanie tej technologii w mobilności zmniejszy wpływ transportu na środowisko i przyczyni się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego to wszystko ma dziś znaczenie dla rynku wtórnego?

Przemysł motoryzacyjny, który przez sto lat produkował głównie pojazdy z silnikami spalinowymi, przechodzi obecnie ogromne zmiany. Entuzjazm dla tego typu pojazdów nie wygaśnie – będą one dostępne przez długi czas i produkowane w wielu krajach. Elektryfikacja nabiera jednak tempa, a pojazdy elektryczne są nie tylko kupowane na rynku pierwotnym, ale także wkraczają na rynek wtórny.

Jest to szansa dla warsztatów i dystrybutorów, którzy powinni zaspokoić wymagania serwisowe i zapewnić części zamienne zarówno dla pojazdów spalinowych, jak i elektrycznych. Mechanicy będą mogli pracować zarówno przy pojazdach typu ICE, jak i EV oraz rozwijać swoje umiejętności w obu obszarach.

W jaki sposób można dowiedzieć się więcej o produktach ELEXCORE?

DENSO wprowadziło na rynek markę ELEXCORE pod koniec 2020 roku, dlatego więcej szczegółów dotyczących aktualnej oferty zostanie opublikowanych wkrótce. W międzyczasie możesz odświeżyć swoją wiedzę z zakresu komponentów pojazdów elektrycznych.

Leave a Comment