Top 10 nowinek w branży urządzeń mobilnych – SmartNinja.pl

by Randa Pawel

Drony i technologie mobilne

Czyli zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, leśnictwie i geodezji!

Bezzałogowe Systemy Latające – potocznie zwane dronami – oraz technologie mobilne stają się coraz powszechniejsze w wielu sektorach gospodarki jako, że gwarantują najszybsze i najdokładniejsze zbieranie szczegółowych danych. Drony efektywnie wspierają pracę wielu branż, głównie ze względu na automatyzację działań i procesów. Najwięcej zwolenników zyskały do tej pory zwłaszcza wśród rolników, leśników i geodetów.

BZB UAS: drony z intuicyjnymi systemami kontroli

Bezzałogowe Statki Powietrzne oferowane przez BZB UAS są wykorzystywane przez specjalistów np. w rolnictwie, leśnictwie oraz inżynierii lądowej, po to, aby skuteczniej, szybciej i bezpieczniej realizować zadania, do których należą m.in. zbieranie danych o szkodach łowieckich, inwentaryzacja przestrzeni miejskich, czy zaplanowanie terminu zbiorów. Minimalna forma narzędzi wykorzystywanych w efektywny sposób realizuje wyznaczone cele przedsiębiorstw oraz jednostek w kwestiach zagospodarowania terenu, jego monitoringu oraz koordynowania i zarządzania.

Jednym z kluczowych elementów systemu BZB jest aplikacja mobilna do planowania misji, która charakteryzuje się prostotą i intuicyjnością. Udało się to osiągnąć dzięki współpracy ze specjalistami z firmy HeroDOT. Do minimum zredukowano najbardziej niebezpieczny dla otoczenia czynnik ludzki. Misje odbywają się w sposób autonomiczny oraz zautomatyzowany – użytkownik nie ma bezpośrednio udziału w procederze lotu patrolowego, startu i lądowania. Aplikacja do sterowania lotem jest na tyle prosta i intuicyjna, aby każdy mógł poradzić sobie z samodzielną obsługą drona i wykorzystać nowoczesne rozwiązania w swoim przedsiębiorstwie czy instytucji. Jak drony wspierają różne sektory gospodarki?

1. Drony i technologie mobilne w rolnictwie precyzyjnym

Systemy BZB UAS zostały stworzone z myślą, aby jak najefektywniej pomóc rolnikom z ich największym problemem, czyli ze zdobyciem szczegółowej wiedzy o ich uprawach w czasie rzeczywistym. Drony oferowane przez BZB UAS pozwalają przenieść podstawę decyzyjną z domysłów, czy założeń statystycznych na fakty oraz precyzyjne dane. Siłą technologii BZB UAS jest jakość oraz szybkość dostarczanych informacji.

Bezzałogowe Systemy Latające przez nas oferowane, znacząco zwiększają wydajność gospodarstw. Dzięki zastosowaniu systemu NDVI (ang. Normalized Difference Vegetation Index – Znormalizowany Różnicowy Wskaźnik Wegetacji) powstają nowe sposoby na zmniejszenie wydatków na nawozy oraz maksymalizację plonów. Wykorzystuje się do tego szczegółowe informacje zdobyte przez drony na temat wilgotności gleby, stężenia nawozów i mikroelementów, rozwoju roślin, występowania chorób, szkodników i chwastów czy dojrzałości plonów.

System, którego częścią jest aplikacja stworzona przez HeroDOT, pozwala na wygenerowanie raportu z pola w ciągu jednej doby. Dzięki kamerom i czujnikom drony są w stanie zebrać wszystkie kluczowe dla rolnictwa precyzyjnego parametry. Ponadto, możemy użyć ich do wykonywania bezpośrednich działań na polu takich jak dokonywanie oprysków czy odstraszanie zwierzyny.

System został stworzony w taki sposób, aby opierać się na automatyzacji oraz sztucznej inteligencji. Przy pomocy aplikacji zdalnie sterujemy wykonywanymi przez drony pracami, bez potrzeby ruszania się z miejsca. Pomiary dokonywane przez Bezzałogowe Statki Powietrzne są zarówno precyzyjne jak i natychmiastowo dostarczane do klienta, co znacznie poprawia czas reakcji rolników na procesy i szkody.

Jest to szczególnie ważne w przypadku szkód łowieckich i rolniczych, kiedy szybkość reakcji w największym stopniu wpływa na jej efektywność. Ortofotomapa przygotowana przez systemy BZB UAS ułatwi opracowanie miejsca wystąpienia zniszczeń, a także zaplanowanie najskuteczniejszych działań naprawczych. Co więcej, te mapy same w sobie stanowią dowód na wystąpienie zniszczeń i mogą być dołączane do dokumentacji w celu zwiększenia szans na uzyskanie odszkodowania od koła łowieckiego czy ubezpieczyciela.

Przede wszystkim, Bezzałogowe Systemy Latające oferowane przez BZB UAS, w sposób bezpośredni przyczyniają się do modernizacji wyglądu pracy rolników. W przyszłości drony będą nie tylko wspomagać, ale także zastępować działanie człowieka, a jako maszyny są w stanie zrobić wiele rzeczy szybciej i dokładniej. Dzięki systemom BZB UAS rolnicy w większym stopniu mogą wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę, aby nadzorować i monitorować gospodarstwa przy pomocy działających systemów cyfrowych. Ta inwestycja przynosi długofalowe korzyści w postaci minimalizacji kosztów i maksymalizacji ilości oraz jakości otrzymywanych plonów.

2. Drony i technologie mobilne w leśnictwie

Bezzałogowe Systemy Latające oferowane przez BZB UAS pozwalają na przeprowadzenie inwentaryzacji obszarów leśnych przy zdecydowanie krótszej konsumpcji czasu niż jest to wymagane przy innych, klasycznych metodach. Można powiedzieć, że system ten działa niczym odpowiednik Google Maps dla lasów. Zdecydowanie ułatwia zbadanie terenu i zyskania wiedzy na temat budowy lasu. Mapy, które tworzy aplikacja BZB UAS powstają poprzez nałożenie setek zdjęć wykonanych z powietrza.

Ponadto, bezzałogowe statki powietrzne dają możliwość kontroli drzew poprzez oszacowanie ich wysokości oraz średnicy ich korony. Ze względu na swój innowacyjny system, drony oferowane przez BZB UAS potrzebują tylko 5 metrów, aby wystartować dzięki czemu łatwo jest nimi przedostać się nawet do najbardziej trudno dostępnych na co dzień obszarów.

Bezzałogowe Statki Powietrzne przyczyniają się także do lepszej zdrowotności drzewostanu dzięki umożliwieniu regularnego badania defoliacji, kontrolowania wpływu zanieczyszczeń, czy sprawdzaniu stanu korony. Jednym z najciekawszych i najważniejszych narzędzi jest wskaźnik NIR, który konkretnie pokazuje, które drzewa są chore lub zaatakowane przez szkodniki, co znacząco ułatwia pracę leśników. Drony pomagają także przy dokładnym określeniu szkód po pożarach i orkanach, ukazując konkretny obszar i pokazując liczbę złomów i wywrotów.

Co najważniejsze, Bezzałogowe Systemy Latające oferowane przez BZB UAS pozytywnie wpływają na pracę leśników. Dzięki zbieraniu dokładnych informacji o lesie i jego drzewostanie, są oni w stanie precyzyjnie zwalczać pojawiające się problemy, a także rozwiązywać spory. Dzięki systemom BZB UAS leśnicy mogą wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę w szerszej perspektywie niż dotychczas, aby nadzorować i monitorować lasy, a także decydować o ich zagospodarowaniu. Ta inwestycja, podobnie jak w przypadku rolnictwa, przynosi długofalowe korzyści w postaci minimalizacji kosztów związanych z utrzymaniem lasu.

3. Drony i technologie mobilne w inżynierii lądowej

a) Mapy 3D i Fotogrametria

Systemy oferowane przez BZB UAS pozwalają na zwizualizowanie terenu w formie mapy 3D za pomocą nalotu fotogrametrycznego. Wykorzystują także metody teledetekcji, aby przenieść infrastrukturę terenu na model cyfrowy. Ortofotomapa cyfrowa ma wszystkie cechy prawdziwej mapy geodezyjnej, a jej dokładność jest tak duża, że można by dostrzec nawet monetę leżącą na ziemi.

Drony BZB UAS umożliwiają dokładne oszacowanie odległości i powierzchni danego obszaru, a także wyznaczenie wysokości czy spadki terenu. Ponadto przy pomocy aplikacji istnieje możliwość zobrazowania potencjalnych inwestycji, pokazania jak wyglądałby konkretne budynki w przestrzeni i jak komponowałaby się jako całość. Jest to szczególnie ważne dla architektów przestrzeni miejskiej, którzy chcą zachować stonowaną, przyjemną estetykę w miejscach położonych blisko siebie.

b) Ekspertyza stanu zewnętrznego budynku, kontrola dachu, fotowoltaika

Precyzyjna analiza stanu budynków oraz ich dachów i rynien jest możliwa poprzez zdjęcia wykonane przez drony. Kamera dokładnie pokazuje wszystkie zagrożenia związane z uszkodzeniami, pęknięciami, czy brakami w budynkach. Dotarcie do nawet najtrudniej dostępnych zakamarków rynien czy gzymsów nie stanowi żadnego problemu z systemami oferowanymi przez BZB UAS.

Te możliwości oferowane przez Bezzałogowe Systemy Latające są szczególnie ważne przy kontroli dachu, kiedy potrzebne jest obliczenie jego powierzchni, liczby potrzebnych dachówek, czy całkowitego kosztu materiałów potrzebnych do inwestycji. Jest to także doskonałe narzędzie do zidentyfikowania uszkodzonych dachówek, a następnie wymienienia ich. Bezzałogowe statki powietrzne ułatwiają również zidentyfikowanie wad związanych z połączeniem i drożnością rynien, a także wykrycie ich pęknięć, odkształceń oraz korozji.

Ostatnią specjalistyczną sprawą, w której mogą pomóc systemy oferowane przez BZB UAS jest opłacalność montażu fotowoltaicznych kolektorów słonecznych. Dzięki dronom istnieje możliwość przeanalizowania powierzchni oraz kąta nachylenia połaci dachowej. W ten sposób da się oszacować wydajność paneli słonecznych oraz oczekiwany zwrot z inwestycji w konkretnym czasie. Ostatnio, dzięki funduszom unijnym, inwestycje w kolektory słoneczne stały się bardzo popularne i dokładna analiza finansowa jest kluczowa, aby przekonać do tego rozwiązania potencjalnych klientów.

c) Bezpieczeństwo

Dzięki systemom oferowanym przez BZB UAS istnieje możliwość zwiększonej kontroli nad bezpieczeństwem biznesu. Bezzałogowe Statki Powietrzne mogą dokonać inspekcji przeróżnych instalacji takich jak turbiny wiatrowe, czy rurociągi, zajrzeć w zwykle niedostępne miejsca i w ten sposób wykryć nieprawidłowości. Dla przykładu BZB UAS zaczął w ten sposób współpracować z PKN ORLEN. Przy pomocy Bezzałogowych Systemów Latających firma jest w stanie określić, gdzie dochodzi do nielegalnych prób ingerencji w rurociąg. Dzięki dronom jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ktoś bez pozwolenia podłącza się pod rurociąg i kradnie, co przekłada się bezpośrednio na zminimalizowanie strat finansowych.

SKORZYSTAJ Z SYSTEMÓW BZB UAS

Bezzałogowe Systemy Latające muszą charakteryzować się prostotą, bezpieczeństwem oraz intuicyjnością. BZB UAS osiąga to dzięki nowoczesnym systemom użytym w ich Bezzałogowych Statkach Powietrznych oraz aplikacji stworzonej we współpracy z HeroDOT – to połączenie gwarantuje najwyższą jakość oraz łatwość użycia dronów przez osoby nietechniczne. BZB UAS oferuje kompleksową usługę, która zawiera nie tylko sprzedaż innowacyjnych dronów, ale także szkolenie z ich użycia. Jako uprawnieni instruktorzy z własnym ośrodkiem szkolenia, są oni w stanie przekazać wiedzę do każdej grupy osób, która tego potrzebuje.

Obecnie można wykorzystać UAS do inwentaryzacji upraw, terenów leśnych, budowli i inwestycji. Systemy oferowane przez BZB UAS przyczyniają się także do maksymalizacji ilości i jakości plonów, niszczenia szkodników, analizowania wilgotność gleby oraz tworzenia map przestrzennych. Oferowane rozwiązania są przyjazne dla środowiska, a przy tym wykonują operacje bez udziału infrastruktury lotniskowej oraz pozwalają na szybkie pozyskanie danych wysokiej dokładności.

Wszystkie te zmiany w sposób bezpośredni opłacają się firmom oraz gospodarstwom jako, że prowadzą do zwiększenia efektywności i optymalizacji kosztów w porównaniu do alternatywnych rozwiązań. Skorzystaj z naszej oferty i zamów obloty bezzałogowym statkiem powietrznym.

ZADZWOŃ DO BZB UAS

PwC: sektor technologii mobilnych daje rocznie w Polsce ok. 3,2 proc. PKB

Jak wynika z raportu „Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse”, do 2020 r. operatorzy mobilni zamierzają wydać 23,2 mld zł, aby zapewnić Polakom dostęp do nowoczesnych technologii. Zdaniem ekspertów PwC bez tych inwestycji nie będzie możliwe podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki, może wręcz dojść do obniżenia tempa rozwoju nawet o 2 proc. PKB.

Autorzy raportu szacują, że uwzględniając wpływ technologii mobilnych na wzrost produktywności polskich firm oraz na powstanie wielu nowych branż i produktów, szacowany łączny wpływ sektora technologii mobilnej na polską gospodarkę to nawet 3,2 proc. PKB rocznie.

Zdaniem ekspertów technologie mobilne są także kluczem do dalszego wyrównywania szans rozwojowych i zrównoważonego rozwoju Polski. Według głównego doradcy ekonomicznego PwC prof. Witolda Orłowskiego technologie mobilne coraz mocniej wpływają i będą jeszcze bardziej wpływać na gospodarkę.

Coraz swobodniejszy dostęp do informacji i wiedzy

- Niczym nieskrępowana komunikacja między ludźmi, coraz swobodniejszy dostęp do informacji i wiedzy, oraz coraz szybsze przesyłanie coraz większych pakietów danych to podstawy rozwoju nowoczesnego przemysłu, usług logistycznych, zdrowotnych, publicznych, nowoczesnej ekologicznej motoryzacji, a nawet rozrywki – powiedział Orłowski.

Autorzy opracowania wskazują, że technologie mobilne są jedną z tych branż, które w Polsce inwestują najwięcej – średnio przedsiębiorcy z tego sektora reinwestują ponad 20 proc. wypracowanej przez siebie wartości dodanej, czyli trzykrotnie więcej niż przeciętna w gospodarce.

Sektor telefonii mobilnej tworzy 137 tys. miejsc pracy

Z raportu wynika także, że sektor telefonii mobilnej tworzy 137 tys. miejsc pracy w Polsce. Jak wskazano, chodzi nie tylko o osoby pracujące w firmach telekomunikacyjnych, ale też o zatrudnionych w call center, u dostawców oprogramowania czy firmach budowlano-technicznych, stawiających maszty.

Według szacunków ekspertów wpływ operatorów telefonii mobilnej na dochody podatkowe finansów publicznych państwa z PIT, CIT i VAT, oraz składek na FUS, może wynieść nawet 6 mld zł rocznie.

- Bezpośrednia wartość dodana, o jaką zwiększa się polskie PKB dzięki działalności operatorów telekomunikacji mobilnej to ok. 13,5 mld zł - wskazali autorzy raportu. Dodali, że uwzględniając dodatkową sprzedaż, jaką dzięki nim osiągną ich dostawcy i poddostawcy, to wkład operatorów telekomunikacji mobilnej w polską gospodarkę wzrósł do ok. 26,5 mld zł w 2015 r.

Starszy ekonomista w PwC Mateusz Walewski zwrócił uwagę, że rozwinięta infrastruktura mobilna daje wszystkim obywatelem równy dostęp do informacji, usług publicznych. - Jedynym warunkiem dostępu jest posiadanie telefonu z dostępem do sieci oraz umiejętność posługiwania się nim – powiedział Walewski.

Eksperci wskazali, że firmy, aby być na rynku konkurencyjne będą musiały wykazywać się wysokim poziomem cyfryzacji. Podkreślili, że technologie mobilne odgrywają kluczową rolę w tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, która polega na pełnej integracji środowiska produkcji z internetem.

Raport „Odpowiedzialny rozwój i równe szanse – technologie mobilne w nowoczesnej Polsce” przygotowała firma doradcza PwC na zlecenie i przy współpracy z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

PAP, abo

Top 10 nowinek w branży urządzeń mobilnych – SmartNinja.pl

W ciągu ostatnich kilku lat smartfony stały się w codziennym użyciu niezbędne, co spowodowało, że marki zaczęły rozszerzać ich funkcjonalność i dodatki, dzięki czemu stały się jeszcze bardziej wydajnym akcesorium, łatwym do przechowywania i przenoszenia w kieszeni lub torebce.

Poniższe zestawienie obejmuje produkty, które według nas są warte uwagi i przydatne w życiu codziennym. Zobaczcie sami co można połączyć ze smartfonami.

1. Pokrowiec na smartfon z baterią słoneczną

Soliz Case to nowy rodzaj etui na smartfona, który zapewni użytkownikom sposób na utrzymanie stałej łączności bez konieczności ładowania i podłączania urządzenia za pomocą tradycyjnego kabla.

Obudowa jest dostępna w kilku wariantach stylistycznych, na razie tylko do modeli iPhone’a 7 i wyższych, i jest wyposażona w panel słoneczny z tyłu, który biernie pobiera energię słoneczną po wystawieniu na działanie promieni UV. Umożliwia to użytkownikom maksymalizację zużycia bez potrzeby tradycyjnych ładowarek, a jednocześnie pozwala im skupić się na bardziej zrównoważonym źródle energii, które mogłoby zaoszczędzić pieniądze na rachunku za energię elektryczną pod koniec miesiąca.

Soliz Case ma stosunkowo wąską konstrukcję, która chroni również urządzenie przed uderzeniami i zarysowaniami, aby utrzymać go w optymalnym stanie.

2. Kontroler do gier na smartfona

Koncepcyjny kontroler „LUDI” to urządzenie typu „wszystko w jednym” dla zapalonych graczy na smartfonach, które zapewni świetną rozrywkę w domu i poza nim.

Urządzenie współpracuje z grami Google Stadia, Apple Arcade, Microsoft xCloud, a nawet Steam, oferując intuicyjny dostęp do wszystkich tytułów z jednego miejsca. Kontroler jest uniwersalny i elastyczny, aby pasował do smartfonów wszystkich rozmiarów. Wyposażony jest w szereg fizycznych elementów sterujących, takich jak podwójne drążki analogowe, pada kierunkowego, przyciski XYAB, itp.

Kontroler „LUDI” jest dziełem projektanta Antoine Beynel ze studia MIIO i został uzupełniony o funkcję bezprzewodowego ładowania, która zapewnia zasilanie smartfonów przez długi czas gry.

3. FaceCase – etui na smartfona z zestawem do makijażu

Etui na smartfon „FaceCase” to wielofunkcyjne akcesorium dla użytkowników technologii, którzy szukają sposobu na ochronę swojego urządzenia, a jednocześnie mają przy sobie niezbędne kosmetyki.

Wyposażony w dyskretny schowek z tyłu, oferuje wystarczająco dużo miejsca do przechowywania trzech cieni do oczu i warg. Pokrywka, która utrzymuje makijaż na miejscu, służy również jako lustro, co eliminuje potrzebę dodatkowego wyposażenia.

Etui na smartfon „FaceCase” zapewnia dodatkową ochronę smartfona, a schowek na makijaż służy również jako miejsce do przechowywania karty kredytowej, aby wyeliminować potrzebę posiadania portfela.

4. Smartfon i tablet w jednym

Koncepcyjny Microsoft Surface Note to zarówno smartfon i tablet, który oferuje konsumentom nowy sposób myślenia o produktywności mobilnej.

Dzięki składanej konstrukcji urządzenie działa jak tradycyjny smartfon, ale można je rozłożyć, aby odsłonić ekran wielkości tabletu, umożliwiający wykonywanie większego rodzaju prac, gdziekolwiek się jest.

Dzieje się tak dzięki systemowi operacyjnemu Windows, który płynnie przełącza się między trybem telefonu a trybem tabletu dzięki ujednoliconemu interfejsowi stworzonemu przez Microsoft.

Koncepcyjny Microsoft Surface Note jest dziełem projektowym Ryana Smalleya.

5. Obiektyw do aparatu smartfona

Sandmarc Anamorphic Lens to akcesorium do smartfona, które zostało stworzone z myślą o profesjonalistach, aby umożliwić im robienie wyraźnych zdjęć przy użyciu minimalnego sprzętu. Urządzenie ma wysokiej jakości aluminiową konstrukcję i jest wyposażone w najlepsze w swojej klasie szkło optyczne. Tworzy to efekt flary, podobny do tego, który można zaobserwować w filmach, aby ulepszyć tworzenie filmów na smartfonach. Obiektyw działa natychmiast po przypięciu do urządzenia.

6. Smartfon i bransoletka w jednym

Smartfon Samsung został zaprojektowany przez LetsGoDigital jako nowy rodzaj urządzenia, które przekształca wszechobecne narzędzie komunikacyjne – smarftona w poręczną bransoletkę. Ma zginaną konstrukcję, dzięki której będzie można go używać jako tradycyjnego urządzenia w stylu lub nosić na nadgarstku, w zależności od potrzeb w ciągu dnia. Urządzenie to może to wyeliminować potrzebę posiadania rosnącego w siłę rynku smartwatch-ów.

Koncepcyjny smartfon Samsung ma również wiele zalet dla osób niepełnosprawnych fizycznie, które mogą mieć problemy z trzymaniem tradycyjnego urządzenia w dłoni.

7. Inteligentne pudełko na pigułki Pillago

To urządzenie dla tych, którzy chcą przejąć jeszcze większą kontrolę nad swoim zdrowiem, sięgają po inteligentne pudełka na pigułki, takie jak Pillgo, które w połączeniu z aplikacją usprawniają długoterminowy plan leczenia. Pillgo by Qualife jest przyjazny dla użytkownika i oferuje możliwość zarządzania informacjami o lekach.

Inteligentne pudełko na pigułki jest w stanie zintegrować dane biometryczne użytkownika z danymi na temat leków, oferując powiadomienia o możliwych skutkach ubocznych interakcji z innymi lekami oraz sortowanie pigułek. Połączone z aplikacją daje użytkownikom możliwość przechwytywania etykiet leków na receptę za pomocą aparatu, dzięki technologii optycznego rozpoznawania znaków, aby upewnić się, że wprowadzone dane leków są dokładne. Producent oferujące łatwiejszy niż kiedykolwiek sposób ustalania harmonogramów przyjmowania leków, przypominania o przyjmowaniu tabletek, czytania ich danych biometrycznych i obserwowania ich skuteczności w czasie.

8. Podręczny projektor mobilny

Projektor „BIJOU” to nowe urządzenie dla urządzeń z systemem iOS, które zapewni użytkownikom możliwość wyboru treści z dowolnego miejsca dzięki kompaktowej, bogatej w funkcje konstrukcji.

Współpracując z Apple iPhone i iPad, projektor jest na tyle mały, że można go nosić w kieszeni i ma 50 lumenów światła. Oznacza to, że urządzenie jest w stanie tworzyć obrazy o wielkości do 70 cali z odległości dwóch metrów, dzięki czemu idealnie nadaje się do rozrywki, a nawet profesjonalnych prezentacji.

Projektor „BIJOU” ma akumulator o pojemności 1150 mAh, który pozwala użytkownikom wykonywać projekcje z dowolnego miejsca, bez natychmiastowego źródła zasilania. Użytkownicy mogą ładować urządzenie przez port USB-C.

9. Magic Box – urządzenie 4 w 1 (głośnik, ładowarka, uchwyt, power bank)

Rozwiązanie audio „Magic Box” to kompaktowe, wielofunkcyjne urządzenie, które jest idealnym uzupełnieniem każdego smartfona.

Magic Box ma konstrukcję cztery w jednym, która obejmuje baterię 6000 mAh do ładowania smartfona, funkcję ładowarki bezprzewodowej, uchwyt na telefon, a nawet głośnik Bluetooth.

Rozwiązanie audio „Magic Box” zawiera również inteligentny układ ładujący, który zapobiega przeładowaniu. Jego niewielkie rozmiary sprawiają, że jest on łatwy w przenoszeniu. Sprzęt jest kompatybilny zarówno z systemem Android jak i IOS.

10. Dodatkowa kamera do projekcji „na żywo” – Livestreaming Camera Add-Ons

Kamera do projekcji na żywo VIEWPT VR180 NANO jest akcesorium dla użytkowników smartfonów, które pozwoli im zwiększyć możliwości swojego urządzenia podczas nagrywania codziennych doświadczeń.

Kamera została stworzona z udziałem zarówno vlogerów, jak i influencer-ów, aby spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Nagrywa w rozdzielczości 4K, co pozwala widzom poczuć się „zanurzonym” w oglądanym w filmie. Urządzenie umożliwia także użytkownikom nagrywanie materiału w wirtualnej rzeczywistości (VR) po zamontowaniu na smartfonie, dronie, kijku do selfie itp. Posiada także dedykowaną baterię, której zakres pracy pozwala na działania do jednej godziny bez ładowania.

Autor PaG.

Leave a Comment