Korzystanie z zasad grupy MS - Część 3 - Utwórz własne szablony dla brakujących zasad grupy

by Randa Pawel

Ponieważ można używać zasad grupowych do kontrolowania wielu ustawień systemu operacyjnego klienta i aplikacji uruchomionych na kliencie z centralnego punktu, sensowne jest tworzenie własnych plików zasad grupowych dla wszystkich wpisów bazy danych rejestru, jeśli nie ma plików ADM lub odpowiednich polisy grupowe od producenta.

Część 1 - Wprowadzenie do zasad grupowych Część 2 - Korzystanie z zasad grupowych systemu Windows XP Część 4 - Microsoft Office w sieci

Ta seria artykułów jest fragmentem „Przewodnik integracji sieci Microsoft" von Ulrich Schlüter. Erscheinungstermin: Oktober 2004 bei Obliczenia Galileo. (ISBN 3-89842-525-8) und wurde WinTotal exklusiv vorab zur Verfügung gestellt.

Twórz pliki szablonów za pomocą narzędzia „Kreator systemu rejestru”

Możesz pobrać szablony ADM utworzone przez siebie w tym artykule tutaj.

Tylko gałęzie HKEY_CURRENT_USER i HKEY_LOCAL_MACHINE rejestru mogą być zmieniane za pomocą zasad grupy, ale nie wpisy w gałęziach HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_USERS lub HKEY_CURRENT_CONFIG. Te główne gałęzie rejestru nazywane są w żargonie Microsoftu „uli”.

Tworzenie własnego pliku ADM nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Szczególnie pomocne może być tutaj narzędzie, takie jak Kreator systemu rejestru, który znajdziesz na płycie DVD z książką. Po uruchomieniu Kreatora systemu rejestru wybierz z karty system operacyjny Windows XP lub Windows 2000, dla którego chcesz wprowadzić zmiany w rejestrze. Następnie wyświetlane są wszystkie możliwe wskazówki, posortowane według kategorii, za pomocą których można zmienić bazę danych rejestru zgodnie z własnymi życzeniami.


Rejestr System Wizard
Klick aufs Bild zum Vergrößern

RejestrSystem WizardKlick aufs Bild zum Vergrößern

Kreator rejestru systemu Kliknij obraz, aby go powiększyć

Na przykład, jeśli chcesz wiedzieć, jakie zmiany należy wprowadzić w rejestrze, aby później aktywować mysz z kółkiem, przejdź do kategorii Mysz / Klawiatura i znajdź tam odpowiednią wskazówkę, a po naciśnięciu przycisku KeyInfo, wartość rejestru, która musi zostać zmieniona.


Kreator systemu rejestru
Klick aufs Bild zum Vergrößern

Kreator systemu rejestruKlick aufs Bild zum Vergrößern

Kreator rejestru systemu Kliknij obraz, aby go powiększyć

Można teraz zainstalować „Kreatora systemu rejestracji” na komputerze z systemem Windows XP Professional, a następnie wyszukać interesujące opcje ustawień, dla których pliki zasad grupy systemu Windows XP dostarczone przez firmę Microsoft nie zawierają żadnych wytycznych.

Jeśli wywołasz pozycję menu Porady w „Kreatorze systemu rejestru”, zobaczysz, że możesz utworzyć plik REG lub plik ADM, a następnie dodać dalsze ustawienia za pomocą polecenia Dodaj napiwek do listy pliku REG lub polecenia Napiwek do ADM — Dodaj lista plików do wygenerowanego pliku. Pozycja menu Utwórz plik ADM z bieżącej końcówki lub pozycja menu Dodaj końcówkę do listy plików ADM nie jest dostępna dla wszystkich końcówek. Jednym z powodów jest to, że tylko gałęzie HKEY_LOCAL_MACHINE i HKEY_CURRENT_USER mogą być manipulowane za pomocą pliku polityki (plik * .adm), ale nie trzy pozostałe gałęzie HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_USERS i HKEY_CURRENT_CONFIG.

Jednak po utworzeniu własnego pliku ADM za pomocą tego narzędzia możesz otworzyć ten plik ASCII za pomocą dowolnego edytora, podczas gdy oryginalne pliki ADM można otwierać i edytować tylko za pomocą specjalnych edytorów, takich jak Notatnik. Ponadto pliki te mają łatwy do zrozumienia format. Jeśli regularnie „przeglądasz” czasopisma komputerowe, biuletyny i artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, szybko zbierzesz więcej wskazówek dotyczących systemu operacyjnego Windows XP, pakietu Microsoft Office lub innych aplikacji korzystających z wartości rejestru w gałęziach HKEY_LOCAL_MACHINE lub HKEY_CURRENT_USER sprawa. Jeśli utworzyłeś własny plik ADM za pomocą narzędzia „Kreator systemu rejestru” i zrozumiałeś jego prostą strukturę, łatwo będzie dodać żądane klucze rejestru do tego własnego pliku ADM. Umożliwia to centralną kontrolę wszystkich tych zmian za pośrednictwem Active Directory. Szybko staniesz się ekspertem w tworzeniu własnych plików zasad grupy.

Struktura plików szablonów zasad grupy

Bardzo prosty plik polityki grupowej, który zawiera tylko dwie polityki, za pomocą których można aktywować lub dezaktywować funkcję APIPA w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE i klucz Trwałe połączenia w kluczu HKEY_CURRENT_USER, ma na przykład następujący wygląd:

Schemat pliku ADM jest zatem następujący: Plik ADM składa się z dwóch kategorii CLASS MACHINE i / lub CLASS USER. Wszystkie wytyczne znajdujące się w CLASS MACHINE pojawiają się później w sekcji Konfiguracja komputera — Szablony administracyjne i prowadzą do zmian w gałęzi rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE.


Zasady grupy
Klick aufs Bild zum Vergrößern

Zasady grupyKlick aufs Bild zum Vergrößern

Zasady grupy Kliknij na obrazek, aby go powiększyć

Wszystkie zasady należące do CLASS USER pojawiają się później w sekcji Konfiguracja użytkownika — Szablony administracyjne i prowadzą do zmian w gałęzi rejestru HKEY_CURRENT_USER.

Kategorie CLASS MACHINE i CLASS USER można teraz podzielić na podkategorie za pomocą wyrażenia CATEGORIE Nazwa kategorii… END CATEGORY.

Następnie pojawia się KEYNAME, który określa klucz w rejestrze, w którym znajdują się następujące wartości VALUENAMES. Po nim następuje co najmniej jedna wskazówka, każda z VALUENAME.

Każda polityka jest poprzedzona słowem kluczowym POLICY i kończy się słowem END POLICY. Wytycznym można nadać tekst opisowy. Każdy wiersz tekstu opisowego zaczyna się od części i kończy się na części końcowej tekstu. Jednak tekst opisowy można również podsumować w osobnej sekcji o nazwie [Strings] na samym końcu pliku ADM. Ta możliwość została opisana poniżej. Na dysku DVD książki znajdują się dwa przykładowe pliki adm o nazwach WindowsExplorer.adm i ExchangeProvider.adm.

Schemat wygląda więc tak:

Możliwe typy wartości dla ValueName mogą być:

Wartości REG_DWORD to wartości binarne z liczbami takimi jak 0, 1, 2. Przykład:

Wartości REG_SZ, są to wartości łańcuchowe takie jak C:\Programy. Przykład:

Wartości REG_EXPAND_SZ, są to wartości, które są rozwiązywane za pomocą zawartości zmiennej w czasie wykonywania. Przykład:

Wartości REG_EXPAND_SZ były obsługiwane tylko od systemu Windows 2000 i nowszych. Dlatego w powyższym przykładzie znajdziesz zapytanie #if VERSION> = 2 EXPANDABLETEXT #endif. Podanie wartości DOMYŚLNEJ, jak widać w powyższych przykładach, nie jest obowiązkowe.

Można jednak również użyć innego formatu, w którym teksty opisowe są podsumowywane w oddzielnej sekcji [ciągi] na końcu pliku szablonu, zamiast pojawiać się bezpośrednio w powiązanej sekcji zasad. Nazwa wytycznych (POLITYKA !!) oraz tekst opisowy (WYJAŚNIENIE !!) odwołują się do dwóch wprowadzających znaków wywoławczych. Zarówno rzeczywista nazwa zasad, jak i tekst opisowy znajdują się następnie w sekcji [Strings]. W tekście opisowym podziały wierszy mogą być oznaczone \ n (przełamanie jednego wiersza) lub \ n \ n (przełamanie dwóch wierszy). Fragment pliku WindowsExplorer.adm na płycie DVD z książką ilustruje ten format:

Zauważ, że koniec kategorii jest wskazywany przez wyrażenie END CATEGORY. Jeżeli plik ADM zawiera wiele kategorii i są one również zagnieżdżone w sobie, wyrażenie END CATEGORY należy uzupełnić tekstem komentarza ze średnikiem (np. END CATEGORY; nazwa kategorii). Jeżeli nazwa kategorii składa się z kilku słów, musi być ujęta w cudzysłów.

Pliki ADM dostarczane przez firmę Microsoft są w różnych formatach. Pliki Microsoft Office ADM, które nie są objęte zakresem dostawy wersji Office, ale trafiają do katalogu C: \ Windows \ Inf po zainstalowaniu powiązanego pakietu Office Resource Kit, można otworzyć za pomocą dowolnego edytora. Ich format jest taki sam, jak ten, który widzisz podczas tworzenia własnego pliku ADM za pomocą "Kreatora systemu rejestru". Niestety, pliki Microsoft Office ADM nie zawierają tekstów wyjaśniających poszczególne wytyczne, więc często można się tylko domyślać, co one robią.

W plikach ADM dostarczanych z Windows 2000 lub Windows XP teksty opisowe dla poszczególnych wytycznych znajdują się na samym końcu pliku ADM w specjalnej sekcji o nazwie [Strings].

Ważna uwaga: nie wprowadzaj żadnych zmian w oryginalnych plikach Microsoft ADM. Jeśli w pewnym momencie pojawi się nowy dodatek Service Pack, może również zawierać nowe pliki ADM. Jeśli zaimportujesz dodatek Service Pack, wprowadzone zmiany mogą zostać ponownie utracone lub będziesz musiał żmudnie zintegrować zmiany z nowymi plikami ADM dodatku Service Pack, aby móc korzystać z ulepszeń w nowych plikach ADM i nie twoje korekty tracące w tym samym czasie. Zamiast tego utwórz własne pliki ADM z opisowymi nazwami. Dokładnie przetestuj własne pliki ADM w domenie testowej. Skopiuj te pliki na jeden z kontrolerów domeny w katalogu %SystemRoot%\inf i załaduj utworzone przez siebie pliki ADM.

Jeśli chcesz wiedzieć, który klucz rejestru zmienia się w jednym z plików szablonów dostarczonych przez Microsoft z systemem operacyjnym, zapisz nazwę polityki lub tekst opisu, otwórz odpowiedni plik ADM za pomocą Notepad.exe i wyszukaj nazwę lub zgodnie z tekstem opisowym wytycznych. Znajdziesz go gdzieś w sekcji [Strings]. Przejdź do początku wiersza, w którym się znajduje, i zanotuj wartość przed znakiem równości. Następnie, zaczynając od początku, wyszukaj w pliku ADM tę zanotowaną wartość. Znajdziesz wiersz, który zaczyna się od wartości oznaczonej POLICY !!, a bezpośrednio pod nią KEYNAME i VALUENAME. Teraz musisz tylko sprawdzić, czy ten KEYNAME znajduje się poniżej CLASS MACHINE lub CLASS USER, aby wiedzieć, czy wartość można znaleźć w rejestrze w gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE lub HKEY_CURRENT_USER.

Użyj samodzielnie utworzonego pliku zasad grupy »WindowsXP-HLM«

Na dołączonej do książki płycie DVD znajdziesz dwa pliki ADM o nazwach WindowsXP-HLM.ADM i WindowsXP-HCU.ADM, które możesz wykorzystać do wprowadzenia innych interesujących ustawień w rejestrze Windows XP.

Plik zasad grupy WindowsXP-HLM.ADM wprowadza zmiany tylko w gałęzi rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE. Dlatego w nazwie pliku użyto trzech liter HLM. Ten plik szablonu można zastosować do jednostki organizacyjnej Komputery.

Plik zasad grupy WindowsXP-HCU.ADM wprowadza zmiany tylko w gałęzi rejestru HKEY_CURRENT_USER. Dlatego w nazwie pliku użyto trzech liter HCU. Możesz zastosować ten plik szablonu do jednostki organizacyjnej użytkownika.

Skopiuj oba pliki do katalogu C: \ Windows \ inf kontrolera domeny. Następnie w jednostce organizacyjnej Komputery otwórz zasady grupy Komputery domyślne XP, kliknij prawym przyciskiem myszy Szablony administracyjne w kategorii Konfiguracja komputera i wybierz Dodaj/Usuń szablony, a w oknie Dodaj/Usuń szablony kliknij ponownie Dodaj. Dodaj szablon WindowsXP-HLM.

Powinieneś teraz zobaczyć nową kategorię o nazwie Zasady niestandardowe systemu Windows XP dla Hive HKEY_LOCAL_MACHINE. Główne gałęzie rejestru noszą w żargonie Microsoftu nazwę „Uli”.

Jeśli umieścisz kursor myszy na szablonach administracyjnych w systemie Windows Server 2003, a następnie w obszarze Widok - Filtrowanie opcja Pokaż tylko w pełni zarządzalne ustawienia polityk nie zostanie dezaktywowana, nie zobaczysz poszczególnych polityk i nie będziesz mógł ich ustawić! W systemie Windows 2000 Server należy wyłączyć opcję Pokaż tylko polityki bezpośrednio w obszarze Widok.


Filtr
Klick aufs Bild zum Vergrößern

FiltrKlick aufs Bild zum Vergrößern

Filtr Kliknij obraz, aby go powiększyć

Ważna uwaga: Jeśli wskaźnik myszy znajduje się nad szablonami administracyjnymi, nie zobaczysz opcji Filtrowanie ... w obszarze Widok, ale opcje DC. Najpierw ustaw mysz na Szablony administracyjne, zanim wybierzesz element menu Widok.

Prawdziwe i fałszywe zasady grupowe

Istnieją dwa typy wskazówek, nazwijmy je prawdziwymi i fałszywymi wskazówkami: Prawdziwe wskazówki wprowadzają zmiany w jednym z następujących kluczy rejestru:

Użytkownik nie ma prawa do zmiany podkluczy i wartości tych rzeczywistych wytycznych i dlatego nie może manipulować tymi ustawieniami. Jeśli jednak samodzielnie utworzysz plik ADM, możesz również kontrolować dowolne inne klucze i wartości w gałęziach HKEY_LOCAL_MACHINE i HKEY_CURRENT_USER za pomocą tych plików ADM, czyli wartości, które nie są poniżej wymienionych kluczy. Jednak poza wymienionymi powyżej kluczami użytkownik ma prawo do zmiany wartości, które znajdują się gdzieś w kluczu HKEY_CURRENT_USER. W związku z tym użytkownik mógł ponownie zmienić te wartości przynajmniej podczas sesji. Jednak najpóźniej przy następnym logowaniu fałszywe wytyczne ustawione dla utworzonego pliku ADM ponownie zaczną obowiązywać.

Jeśli jednak chcesz edytować zasady grupy za pomocą przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory i załadowałeś plik ADM z fałszywymi wytycznymi, domyślnie nie zobaczysz fałszywych wytycznych.
Własne zasady grupy nie są widoczne

Własne zasady grupy nie są widoczne

Własne zasady grupy nie są widoczne

Przyczyna: W obszarze Widok - Filtrowanie opcja Pokaż tylko w pełni zarządzalne ustawienia profilu jest domyślnie włączona. Umieść kursor myszy na szablonach administracyjnych przed wybraniem elementu menu Widok. Gdy kursor myszy znajdzie się nad nim, nie zobaczysz opcji Filtrowanie ... w obszarze Widok, ale opcje DC! Fałszywe polityki będą widoczne dopiero po wyczyszczeniu opcji Pokaż tylko w pełni zarządzalne ustawienia polityk. W systemie Windows 2000 Server należy wyłączyć opcję Pokaż tylko polityki bezpośrednio w obszarze Widok.
Własne wytyczne są teraz widoczne

Własne wytyczne są teraz widoczne

Własne wytyczne są teraz widoczne

Plik zasad grupy WindowsXP-HLM.ADM znajdujący się na nośniku danych umożliwia ustawienie następujących zasad:

Wyłącz funkcję APIPA dla działania DHCP

Jeśli przypiszesz klientom adresy IP dynamicznie za pośrednictwem serwera DHCP, serwer DHCP ulegnie awarii i nie będzie dostępny żaden zastępczy serwer DHCP, klient powinien faktycznie zachować przypisany adres DHCP na czas trwania dzierżawy. Jeśli np. w opcjach serwera DHCP wprowadzono 30-dniowy okres ważności, a klientowi ostatnio przypisano nowy adres IP 10 dni temu, ten adres IP jest nadal ważny przez 20 dni.

Komputer z systemem Windows 2000 Professional nie będzie miał żadnych problemów z uruchomieniem, nawet jeśli jedyny serwer DHCP jest chwilowo niedostępny z jakiegokolwiek powodu. Klienci systemu Windows XP zapominają jednak o przypisanym adresie DHCP, jeśli klucz rejestru IpAutoConfigurationEnabled w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Services \ TCPIP \ Parameters nie jest ustawiony na 0.

To zachowanie jest spowodowane nową funkcją automatycznego adresowania prywatnego IP (APIPA), dzięki której adres IP z zakresu 169.254.0.1 do 169.254.255.254 i maska ​​podsieci 255.255.0.0 są automatycznie przypisywane, jeśli używany jest protokół TCP / IP dynamiczne adresowanie jest skonfigurowane i nie jest dostępny żaden serwer DHCP.

Możesz łatwo przetestować to zachowanie, odłączając kabel sieciowy na kliencie Windows XP, a następnie logując się przy użyciu buforowanego profilu. Otwórz wiersz polecenia i wprowadź polecenie ipconfig / all. Otrzymasz komunikat o błędzie, przynajmniej nie ostatnio przypisany przez serwer DHCP jako adres IP. Jednak po zmianie wartości IpAutoConfigurationEnabled z 1 na 0 i ponownym podłączeniu kabla sieciowego możesz wprowadzić polecenie ipconfig / renew, a następnie ipconfig / all lub ponownie uruchomić komputer i zalogować się. Klient otrzymuje nowy adres IP z serwera DHCP. Jeśli teraz się wylogujesz, odłącz ponownie kabel sieciowy, a następnie zaloguj się ponownie i wprowadź ponownie polecenie ipconfig / all, przekonasz się, że komputer nadal ma adres IP przypisany przez serwer DHCP.

Pokaż / ukryj opcje logowania w systemie Windows

Jeśli włączysz tę funkcję, zaawansowane opcje logowania będą wyświetlane natychmiast po uruchomieniu komputera i nie trzeba będzie najpierw naciskać przycisku Opcje. Jest to szczególnie przydatne, jeśli musisz regularnie logować się do różnych domen.

Wyłącz funkcję Ctrl + Alt + Delete, aby się zalogować

Jeśli aktywujesz tę funkcję, użytkownicy nie będą już musieli naciskać kombinacji klawiszy [Ctrl] + [Alt] + [Del], aby się zalogować. Jest to jednak również niewielka luka w zabezpieczeniach, ponieważ ta kombinacja klawiszy zapewnia, że ​​haker, który nadal może być podpięty do systemu, utraci połączenie.

Ścieżka do plików instalacyjnych i ścieżka do plików instalacyjnych aplikacji

Jeśli składniki muszą zostać ponownie zainstalowane w systemie Windows XP lub Windows 2000, system operacyjny przeszukuje ścieżki określone w następujących wartościach kluczy:

W zależności od tego, czy zainstalowano system operacyjny z płyty CD, czy z serwera RIS, klucze te zawierają zawartość taką jak E:, E:\I386 lub \\S1\RemInst\Set\German\OBRAZY\WindowsXP. Jednak w razie potrzeby powinieneś być w stanie dostosować te wpisy ścieżki. W rozdziale »Skrypt logowania« (w książce) znajdziesz sekcję »Instalowanie oprogramowania z centralnego archiwum oprogramowania«, która wyjaśnia, dlaczego archiwum oprogramowania jest tworzone na co najmniej jednym serwerze w każdej lokalizacji i dlaczego jest synchronizowane między te różne serwery powinny być wydane na przykład pod nazwą Install. Jeśli skrypt logowania zapewnia również, że ten sam dysk sieciowy jest zawsze podłączony do archiwum oprogramowania serwera w odpowiedniej lokalizacji (np. za pomocą polecenia net use u: \\ ServerA1 \ install at location A i za pomocą polecenia net use u: \\ ServerB1 \ zainstaluj w lokalizacji B), możesz skorzystać z dwóch wytycznych Ścieżka do plików instalacyjnych i Ścieżka do plików instalacyjnych aplikacji, aby przenieść wartości rejestru do u: \ WindowsXP. Pod warunkiem, że w katalogu WindowsXP w udziale instalacyjnym na każdym z tych serwerów archiwum oprogramowania znajduje się instalacja administracyjna systemu Windows XP ze zintegrowanym dodatkiem Service Pack. Oznacza to, że pliki sterowników, które należy zainstalować, są zawsze znalezione i nie trzeba już podchodzić do komputerów z instalacyjnymi płytami CD. Jest to szczególnie ważne, jeśli komputery nie mają wbudowanych napędów CD.

Jeśli zainstalowałeś system operacyjny Windows 2000 lub Windows XP z serwera RIS, te wartości rejestru będą zawierać ścieżkę, taką jak \\ S1 \ RemInst \ Setup \ German \ OBRAZY \ WindowsXP. Po zainstalowaniu standardowych aplikacji narysujesz później pełny obraz i zapiszesz go na serwerze RIS. Jeśli ten serwer nazywa się S1 i znajduje się w lokalizacji A, ale komputer nagrany z tym pełnym obrazem znajduje się później w lokalizacji B, pojawia się następujący problem. Nawet jeśli skonfigurujesz również serwer RIS w lokacji B, jeśli komputer spróbuje ponownie zainstalować składnik systemu operacyjnego lub składnik pakietu Microsoft Office, wyszuka oryginalne źródło, a następnie prawdopodobnie otworzy połączenie przez wolne połączenie WAN i z serwer Pobierz wymagane sterowniki, z których pierwotnie zainstalowano system Windows XP lub Microsoft Office. Jeśli jednak zawsze używasz podkatalogu ściśle określonego przypisania dysku u: dla wszystkich instalacji, a w konsekwencji wszystkie sterowniki są wyszukiwane w u: \ WindowsXP, u: \ OfficeXP (lub u: \ Office2003) itp. podczas kolejnej instalacji, wtedy zapewnione jest, że zawsze będzie kontaktowany serwer archiwum oprogramowania na miejscu, a nie serwer pierwotnie używany jako źródło podczas początkowej instalacji.

Zmień standardowe ścieżki instalacji

W pliku WindowsXP-HLM.adm znajdują się trzy inne wytyczne, których prawdopodobnie nie będziesz potrzebować. Niemniej jednak warto wiedzieć, gdzie w rejestrze jest to okablowane, aby katalog C:\Programs był zawsze sugerowany do instalacji dalszych aplikacji, a katalog C:\Programs\Pliki wspólne jest sugerowany dla komponentów, które są używane wspólnie.

Pod HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version znajdziesz klucze ProgramFilesDir z domyślną wartością C:\Programs, ProgramFilesPath z domyślną wartością%ProgramFiles% i CommonFilesDir z domyślną wartością C:\Programs\Common files. Tutaj znajdziesz również klucz MediaPath z domyślną wartością C: \ WINDOWS \ Media. Jeśli w którymś momencie, z jakiegoś powodu, chcesz zmienić te szlaki, teraz wiesz, gdzie szukać.

Wyłącz wycieczkę informacyjną

Jeśli aktywujesz tę zasadę, nowo utworzony użytkownik nie będzie już pytany, czy należy uruchomić przewodnik po systemie Windows XP przy pierwszym logowaniu do systemu Windows XP. Aby to zrobić, zasada pod kluczem HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Applets \ Tour zmienia wartość klucza RunCount z 1 na 0.

Komunikat ostrzegawczy, gdy dysk twardy jest pełny

Jeśli partycja systemowa systemu Windows XP jest mniejsza niż 10% wolnego miejsca, użytkownik będzie regularnie otrzymywać komunikat ostrzegawczy i nie będzie można instalować kolejnych aplikacji, dopóki nie zostaną wyczyszczone lub inne aplikacje nie zostaną odinstalowane. W przypadku partycji 10 GB oznacza to jednak, że pomimo 1 GB wolnej pamięci zgłaszana jest niewystarczająca ilość miejsca. Aktywacja zasady Komunikat ostrzegawczy w przypadku zapełnienia dysku twardego monituje o wprowadzenie wartości z zakresu od 0 do 99, co pozwala zmniejszyć domyślną wartość 10 (co oznacza 10% partycji). Spowoduje to zresetowanie klucza DiskSpaceThreshold w HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Services \ LanmanServer \ Parameters. Wartość 5 wydaje się odpowiednia. Nawet przy partycji 2 GB 5% to 100 megabajtów wolnego miejsca. Przed spadkiem poniżej tej wartości granicznej komunikat ostrzegawczy byłby przesadny.

Błąd systemu

Za pomocą zasad kategorii można centralnie kontrolować ustawienia systemu Windows XP dla wszystkich komputerów w jednostce organizacyjnej Komputery, które określają zachowanie w przypadku awarii systemu. Jeśli uruchomisz panel sterowania w systemie Windows XP przez Start - Ustawienia - Panel sterowania - System, wybierz zakładkę Zaawansowane i wybierz przycisk Ustawienia w dolnej części Uruchom i przywróć, znajdziesz tam te same opcje ustawień. Kategoria błędów systemowych ma następujące wytyczne:

Wpisz zdarzenie w dzienniku systemowym

Komunikat ostrzegawczy administratora wydany w przypadku awarii systemu

Uruchom ponownie automatycznie w przypadku awarii systemu

Zapisz informacje debugowania

Określa lokalizację i plik, w którym ma być przechowywany dziennik błędów

Określa, czy plik dziennika może zostać nadpisany

Proponuję włączyć wszystkie zasady i wyłączyć tylko zasady Zapisz informacje debugowania. Jeśli zasada Zapisz informacje debugowania jest aktywna, w przypadku awarii systemu w folderze C: \ Windows zostanie utworzony zrzut pamięci o wielkości co najmniej 64 KB. Ten proces wymaga czasu i przestrzeni. Jeśli jednak nie możesz zinterpretować tego zrzutu pamięci (a często mogą to zrobić tylko eksperci pomocy technicznej firmy Microsoft), zrzut nie jest dla Ciebie przydatny. Jeśli komputer z systemem Windows XP regularnie ulega awarii, będziesz chciał go wymienić i przetestować.

Zmień nazwę użytkownika RegisteredOwner i zmień nazwę organizacji RegisteredOrganization

Załóżmy na przykład, że zainstalowałeś obraz RIPrep systemu Windows XP ze wszystkimi standardowymi aplikacjami na wielu komputerach w biurze głównym i niektórych oddziałach, a nagle Twoja firma połączyła się i otrzymała nową nazwę firmy. Albo załóżmy, że chcesz użyć jednego i tego samego kompletnego obrazu dla różnych oddziałów, które mają różne nazwy firm. Inny przykład: Wyobraź sobie, że podczas instalacji systemu Windows XP wprowadziłeś określoną nazwę na przykładowym komputerze, na przykład „Administrator systemu”, ale chcesz zmienić tę nazwę na wszystkie komputery po rozesłaniu całego obrazu.

Dzięki dwóm wytycznym: Zmiana nazwy użytkownika Zarejestrowany właściciel i Zmiana nazwy organizacji ZarejestrowanaOrganizacja jest to bardzo łatwe do zrobienia w miejscu pracy. Te zasady zmieniają klucze RegisteredOrganization i RegisteredOwner w kluczach HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion.

Automatycznie rozpoznaj funkcję "myszy z kółkiem"

Jeśli komputer z myszą bez kółka jest zainstalowany z systemem Windows XP, a następnie mysz z kółkiem (mysz z kółkiem) jest podłączona, kółko nie będzie działać. Dopiero gdy klucz pod HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters zostanie utworzony klucz DWord EnableWheelDetection i ustawiony na 1, koło jest rozpoznawane, a następnie działa.

Użyj samodzielnie utworzonego pliku zasad grupy »WindowsXP-HCU«

W ostatniej podsekcji wyjaśniono, w jaki sposób zasady grupy oparte na szablonie WindowsXP-HLM.ADM są stosowane do jednostki organizacyjnej Komputer. Teraz mamy do czynienia z polityką grupy WindowsXP-HCU, która wprowadza zmiany tylko w gałęzi HKEY_CURRENT_USER i ma być zastosowana do jednostki organizacyjnej Użytkownicy. Plik szablonu WindowsXP-HCU.ADM znajdziesz na płycie DVD z książką. Skopiuj ten plik do katalogu C: \ Windows \ inf kontrolera domeny. Następnie w jednostce organizacyjnej Użytkownicy otwórz zasady grupy Użytkownicy standardowi XP, kliknij prawym przyciskiem myszy Szablony administracyjne w kategorii Konfiguracja użytkownika i wybierz Dodaj / Usuń szablony i dodaj szablon WindowsXP-HCU.

Powinieneś teraz zobaczyć nową kategorię o nazwie Zasady niestandardowe systemu Windows XP dla Hive HKEY_CURRENT_USER. Jeśli nie dezaktywowałeś opcji Pokaż tylko w pełni zarządzalne ustawienia polityk w obszarze Widok - Filtrowanie, nie zobaczysz poszczególnych polityk i nie będziesz mógł ich również ustawić!
Dostosuj filtr

Dostosuj filtr

Dostosuj filtr

Ważna uwaga: Jeśli wskaźnik myszy znajduje się nad szablonami administracyjnymi, nie zobaczysz opcji Filtrowanie ... w obszarze Widok, ale opcje DC. Najpierw ustaw mysz na Szablony administracyjne, zanim wybierzesz element menu Widok.


Własne wytyczne
Klick aufs Bild zum Vergrößern

Własne wytyczneKlick aufs Bild zum Vergrößern

Własne wytyczne Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

Załadowany plik szablonu zasad grupy oferuje następujące wskazówki dotyczące konfiguracji:

Pokaż animację okien podczas minimalizowania / maksymalizacji

Jeśli zminimalizujesz lub zmaksymalizujesz rozmiar okna aplikacji, proces ten jest domyślnie niepotrzebnie opóźniany przez małą animację. Możesz zobaczyć, jak okno się rozwija lub kurczy. Dezaktywując funkcję animacji, klucz MinAnimate zmienia się z 1 na 0 w HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop \ WindowMetrics. Jednak, podobnie jak w przypadku niektórych innych zmian klucza rejestru, możesz nie zauważyć efektu do następnego logowania lub nawet po ponownym uruchomieniu. Okna aplikacji są następnie minimalizowane lub maksymalizowane bez żadnych opóźnień.

Wyłącz sprawdzanie miejsca na dysku twardym

System Windows XP automatycznie sprawdza dostępne miejsce na dysku twardym. Jeśli wolne miejsce spadnie poniżej określonej ilości, zostaniesz poinformowany komunikatem "Bardzo mało miejsca - czy partycję należy wyczyścić?" Jeśli aktywujesz tę zasadę, klucz NoLowDiskSpaceChecks zostanie zmieniony z 0 na 1 w kluczu HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer, a komunikat nie będzie już wyświetlany. Próg wolnego miejsca ustawiony jako wartość domyślna to 10% partycji Windows XP. Może (patrz samodzielnie utworzone zasady „Ostrzeżenie, jeśli dysk twardy jest pełny” w pliku WindowsXP-HLM.ADM w poprzedniej sekcji) z kluczem DiskSpaceThreshold w HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Services \ LanmanServer \ Parameters na wartość należy ustawić od 0 do 99.

Proponuję albo aktywować ten klawisz i tym samym całkowicie wyłączyć komunikat ostrzegawczy, albo zmniejszyć domyślną wartość dla wartości progowej z 10 do 5. Jeśli odtwarzasz kompletne obrazy ze wszystkimi standardowymi aplikacjami na dyskach twardych komputerów, prawdopodobnie wystarczy dodać tylko kilka aplikacji. Jeśli utworzysz partycje 10 gigabajtowe jako partycję systemową i nie zmienisz niczego w kluczach, użytkownik otrzyma komunikat ostrzegawczy, jeśli zostanie przekroczone 10% z 10 gigabajtów, tj. 1 gigabajt wolnego miejsca. Ten próg wydaje mi się bardzo wysoki.

Mysz: Ustaw wskaźnik myszy automatycznie na domyślny przycisk

Jeśli aktywujesz tę funkcję, system Windows automatycznie przesunie wskaźnik myszy na standardowy przycisk odpowiedniej aplikacji. Ta zasada ustawia klucz SnapToDefaultButton na wartość 1 w kluczu HKEY_CURRENT_USER \ Panel sterowania \ Mysz. Możesz wprowadzić to ustawienie ręcznie w systemie Windows XP za pomocą Panelu sterowania - Mysz na karcie Ruch.


Dostosuj mysz
Klick aufs Bild zum Vergrößern

Dostosuj myszKlick aufs Bild zum Vergrößern

Dostosuj mysz Kliknij obraz, aby go powiększyć

Zapisz / nie zapisuj połączeń sieciowych między sesjami

Wyłączenie tej zasady zmienia wartość klucza Save Connections z Yes na No w HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Network \ Pesistent Connections. Ta funkcja jest domyślnie aktywowana w systemie Windows XP. Oznacza to, że utworzone połączenia sieciowe są zapisywane i automatycznie podejmowana jest próba ponownego nawiązania tego połączenia po ponownym uruchomieniu komputera. Zwłaszcza w przypadku notebooków, które nie zawsze są podłączone do sieci, może to prowadzić do niepotrzebnych komunikatów o błędach. Ponieważ później chcesz dynamicznie przypisywać dysk za pomocą skryptu logowania, byłoby również utrudnieniem, gdyby pewne litery dysku były już używane podczas logowania użytkownika, a przypisanie za pomocą skryptu logowania prowadziłoby do błędów. Dlatego ustaw tę zasadę na wyłączone.

Zdefiniuj ścieżki do folderów i przechowywania dokumentów

Prawdopodobnie nie będziesz korzystać z tej zasady, ponieważ foldery Moje dokumenty, Moje obrazy i Pulpit zostaną przeniesione na serwer za pomocą zasady Przekierowanie folderu i skonfigurowania mobilnych profili użytkowników. Niemniej jednak, ciekawa, pomocna i ważna w szczególnych sytuacjach jest wiedza, gdzie w rejestrze są ustawione ścieżki do określonych katalogów i gdzie można nimi manipulować.

Następujące klucze można znaleźć w HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Foldery powłoki użytkownika:

Menu startowe

Moje zdjęcia

personel

Pulpit

Dane aplikacji

NetHood

Programy

Ostatni

Wysłać do

Uruchomienie

Szablony

Ustawienia lokalne

Pamięć podręczna

Ciasteczka

Historia

Ulubione

Lokalne dane aplikacji

W tym miejscu można manipulować ścieżkami folderów osobistych użytkownika. Pod HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Shell Folders znajdziesz również klucze i powiązane ścieżki, które odnoszą się do lokalizacji menu Start i podmenu All Users.

Menu Start: Przyspiesz otwieranie menu Start

Należy skorzystać z tej wskazówki, aby dezaktywować lub przynajmniej zmniejszyć opóźnienie podczas otwierania podmenu menu startowego, wprowadzając jako wartość 0 lub 100 milisekund. Domyślna wartość skojarzonego klucza MenuShowDelay w kluczu HKEY_CURRENT_USER \ Panel sterowania \ Pulpit wynosi 400 milisekund.

To dziwne: Windows XP konkuruje z innymi systemami operacyjnymi, takimi jak Linux, a producent standardowo instaluje opóźnienia, co może sprawiać wrażenie, że system operacyjny jest ociężały i potrzebuje pół sekundy czasu obliczeniowego tylko na otwarcie podmenu do otwarcia . Który użytkownik, który faktycznie chce pisać teksty i pracować z Internetem, będzie chciał przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące Windows XP, a następnie poeksperymentować z rejestrem, aby wyłączyć wszystkie animacje i niepotrzebne wbudowane opóźnienia, aby drogi sprzęt nie był niepotrzebnie spowalniany w dół?

Menu Start: Aktywuj otwieranie w menu Start dla innych funkcji

W HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced znajdziesz kilka kluczy, które są domyślnie ustawione na Nie. Jeśli menu startowe jest ustawione na klasyczny wyświetlacz - wyświetlacz jak w Windows 2000 - i wybierzesz przycisk Dostosuj, zobaczysz, że ważne opcje są domyślnie wyłączone:

Rozwiń „Drukarka”

Otwórz »Własne zdjęcia«

Rozwiń „Moje dokumenty”

Pokaż wyrejestrowanie

Przewijanie programów

Pokaż ulubione

pokaż małe ikony w menu startowym

Rozszerz połączenia sieciowe

Otwórz panel sterowania

Zobacz administrację

Oznacza to, że te podmenu nie są nawet widoczne dla administratora, zanim nie dokona niezbędnych ustawień. Ale nawet dla standardowego użytkownika wygodniej jest na przykład, jeśli symbole sterowania systemem dostępne dla niego w menu startowym są otwierane jako podmenu, zamiast pojawiać się jako osobne okna, które później trzeba ponownie zamknąć. Klucze pod HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced należy przypisać w następujący sposób:

StartMenuAdminNarzędzia

Zobacz administrację

KaskadaMojeDokumenty

Otwórz „Moje pliki”

KaskadaMojeZdjęcia

Otwórz »Własne zdjęcia«

CascadeControlPanel

Otwórz panel sterowania

Kaskadowe połączenia sieciowe

Rozszerz połączenia sieciowe

CascadeDrukarki

Rozwiń drukarkę

Aktywuj wszystkie zasady, jeśli powinno być wyświetlone podmenu Administracja, a pozycje menu Moje pliki, Moje obrazy, Panel sterowania, Połączenia sieciowe i Drukarka powinny być otwierane jako podmenu, a nie jako nowe okna.

Menu Start: Wyłącz ukrywanie rzadko używanych elementów menu

Ta zasada kontroluje klucz IntelliMenus w kluczu HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced. Jeśli ta funkcja jest aktywna, rzadko używane pozycje menu są ukryte w menu startowym. Jeśli Ty i Twoi użytkownicy uważacie, że ukrywanie rzadko używanych elementów menu jest irytujące, wyłącz tę wskazówkę. Następnie wszystkie dostępne pozycje menu są zawsze wyświetlane natychmiast. Klawisz IntelliMenus jest taki sam, jak opcja Użyj menu niestandardowych.

Menu Start: Usuń ustawienia paska zadań z menu Start

Aktywując tę ​​politykę, możesz uniemożliwić standardowemu użytkownikowi wywoływanie i zmienianie właściwości paska zadań, klikając pasek zadań prawym przyciskiem myszy. Aktywując zasadę, ustawiasz klucz NoSetTaskbar w HKEY_CURRENT_USER\Sofware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer na 1.

Menu Start: Pokaż / ukryj ulubione w menu Start

Jeśli użytkownik może już tworzyć i zmieniać obiekty w swoim folderze Ulubione w programie Internet Explorer lub w programie Word za pomocą polecenia Otwórz plik, zawartość folderu Ulubione powinna być również wygodnie dostępna w menu Start. Aktywuj tę zasadę i ustaw klucz StartMenuFavorites w rejestrze pod HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced na 1.

Szukaj: Wyłącz kreatora w funkcji wyszukiwania

Począwszy od Windows XP, Microsoft wprowadził asystenta funkcji wyszukiwania. Przed wyszukiwaniem zostaniesz zapytany, czego chcesz szukać, po czym system Windows automatycznie dokona ustawień wyszukiwania. Jednakże, gdybyś był zaznajomiony ze starą funkcją wyszukiwania, byłaby to raczej nieporęczna i wolałaby mieć ponownie stary widok wyszukiwania. Jeśli chcesz dezaktywować kreatora funkcji wyszukiwania dla wszystkich standardowych użytkowników, aktywuj tę politykę. Powiązany klucz Use Search Asst można znaleźć w rejestrze pod kluczem HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ CabinetState.

Wyłącz głośniki systemowe

W biurze, w którym pracuje kilku pracowników, denerwujące jest to, że głośnik systemowy komputera emituje dźwięk za każdym razem, gdy jest niewłaściwie obsługiwany. Możesz dezaktywować głośniki systemowe wszystkich klientów dla standardowego użytkownika z centralnego punktu, dezaktywując dwie pozycje Beep i Extended Sounds w tej instrukcji. Zmienia to dwa klawisze Beep i ExtendedSounds na NO w HKEY_CURRENT_USER \ Panel sterowania \ Dźwięk. Naprawdę przydatna wskazówka, jeśli nie chcesz odkręcać każdego komputera i odłączać kabla od wewnętrznego głośnika.

Menedżer zadań: Dezaktywuj przyciski w polu bezpieczeństwa

W Menedżerze zadań: Dezaktywuj przyciski w skrzynce bezpieczeństwa można ukryć przycisk Zablokuj komputer za pomocą elementu DisableLockWorkstation, przycisk Zmień hasło za pomocą elementu DisableChangePassword i ukryć przycisk Menedżera zadań za pomocą elementu DisableTaskMgr. Użytkownik widzi te przyciski po naciśnięciu kombinacji klawiszy [Ctrl] + [Alt] + [Del], która otwiera okno Zabezpieczenia systemu Windows.

Nie należy aktywować tych wytycznych dla standardowego użytkownika, ponieważ użytkownik musi mieć możliwość „zmiany hasła” oraz „zablokowania komputera”, jeśli np. na krótko wyjdzie z pokoju. Można jednak również użyć pliku polityki WindowsXP-HCU.ADM dla specjalnej jednostki organizacyjnej, np. w celu dalszego ograniczenia opcji manipulacji dla stacji roboczych kiosku. Pomyśl o komputerach dla odwiedzających, kiedy są uruchamiani, określony identyfikator jest automatycznie rejestrowany i uruchamiana jest pewna aplikacja, taka jak system informacyjny.

Powiązane klucze noszą nazwy DisableLockWorkstation, DisableChangePassword i DisableTaskMgr i znajdują się w rejestrze pod kluczem HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.

Aktualizacje: Skonfiguruj automatyczne pozyskiwanie licencji dla odtwarzacza multimedialnego

Włącz tę zasadę, jeśli nie chcesz już automatycznie kupować licencji, gdy uruchomiony jest program Windows Media Player. Klucz, którego dotyczy zasada, nazywa się SilentAcquisition i znajduje się w rejestrze pod kluczem HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences.

Aktualizacje: Zapobiegaj automatycznemu pobieraniu kodeków dla odtwarzacza multimedialnego

Aktywuj tę zasadę, jeśli nie chcesz już, aby kodeki, które rzekomo są wymagane w aplikacji Windows Media Players, były automatycznie pobierane z Internetu. Klucz, którego dotyczy zasada, nazywa się UpgradeCodecPrompt i znajduje się w rejestrze pod kluczem HKEY_CURRENT _USER \ Software \ Microsoft \ MediaPlayer \ Preferences.

Zapisz linki ze ścieżkami względnymi

Aktywuj tę zasadę, aby podczas zapisywania nowo utworzonego łącza odwołującego się do obiektu na lokalnym dysku twardym nie były zapisywane żadne informacje o ścieżce UNC, a jedynie informacje o ścieżce względnej. Np. C:\Windows\system32\notepad.exe zamiast \\musterpc\windows\system32\notepad.exe. Jeżeli ten skrót zostanie zapisany na serwerze i zalogujesz się na innym komputerze i uruchomisz skrót, to podjęta zostanie próba nawiązania połączenia z oryginalnym komputerem zamiast ładowania pliku notepad.exe z C:\Windows\system32 . Klucz, którego dotyczy zasada, nazywa się LinkResolveIgnoreLinkInfo i znajduje się w rejestrze pod kluczem HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.

Ważna uwaga: ta zmiana jest szczególnie ważna w przypadku przykładowego klienta używanego do tworzenia obrazów.

Efekty wizualne: wyłącz wszystko, dostosuj system w celu uzyskania optymalnej wydajności

Aktywuj tę zasadę, aby w systemie Windows XP w obszarze Panel sterowania — System na karcie Zaawansowane w obszarze Wydajność systemu — Ustawienia na karcie Efekty wizualne została zmieniona na Dostosuj w celu uzyskania najlepszej wydajności.


Automatycznie dostosuj wyświetlacz do wydajności
Klick aufs Bild zum Vergrößern

Automatycznie dostosuj wyświetlacz do wydajnościKlick aufs Bild zum Vergrößern

Automatycznie dostosuj wyświetlanie do wydajności Kliknij obraz, aby powiększyć

To dezaktywuje wszystkie animacje, które są szkodliwe dla wydajności systemu. Domyślnie ta opcja jest ustawiona na Automatycznie wybierz najlepsze ustawienie. Aktywacja zasad zmienia klucz VisualFXSetting w kluczu HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ VisualEffects z 0 na 2. W firmowych stacjach roboczych nie chodzi o różnorodność efektów systemu operacyjnego, ale o wydajność aplikacji o znaczeniu krytycznym dla firmy, czy jak myślisz?

Zdefiniuj serwer proxy i porty

Za pomocą tej zasady można zdefiniować adres IP i numer portu serwera proxy w programie Microsoft Internet Explorer. Klucz ProxyServer ustawia się w rejestrze pod kluczem HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings.

Wstępne ustawienie pdfMachine katalogu pamięci

Ta zasada i następujące dwie zasady ustawiają wartości rejestru dla produktów innych firm. Dzięki pdfMachine z www.broadgun.de możesz wygodnie generować dokumenty PDF z dowolnej aplikacji i kompilować je według własnego uznania. Wytyczne określają, gdzie powinna znajdować się standardowa lokalizacja przechowywania tych dokumentów PDF.

Nie aktualizuj programu Adobe Reader automatycznie

Możesz użyć tej zasady, aby zapewnić, że nie każdy klient w sieci z zainstalowanym programem Acobe Reader będzie próbował pobierać aktualizację z Internetu co 30 dni.

Nie pokazuj obrazu otwierającego Adobe Reader

Uruchomienie programu Adobe Reader zajmuje dużo czasu, ponieważ załadowanych jest wiele wtyczek i pokazuje to ekran początkowy. Dzięki tej polityce możesz dezaktywować wyświetlanie ekranu początkowego i przyspieszyć uruchamianie programu Adobe Reader.

Użyj samodzielnie utworzonego pliku zasad grupy »Eksplorator Windows«

Plik szablonu WindowsExplorer.adm znajdziesz na płycie DVD z książką. Ten plik szablonu zasad grupy uzupełnia wytyczne dla Eksploratora Windows, których szablony zasad grupy systemu Windows XP dostarczane przez firmę Microsoft nie oferują.


WindowsExplorer.adm
Klick aufs Bild zum Vergrößern

WindowsExplorer.admKlick aufs Bild zum Vergrößern

WindowsExplorer.adm Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

Możesz załadować i skonfigurować ten plik szablonu raz dla standardowego użytkownika, ale w przypadku zaawansowanych użytkowników możesz załadować plik po raz drugi pod inną nazwą ADM i inaczej skonfigurować poszczególne zasady. Standardowy użytkownik prawdopodobnie nie powinien być w stanie zobaczyć chronionych plików, takich jak pliki w katalogu głównym partycji systemowej (config.sys, ntdetect.com itp.), ani nie powinien być w stanie zobaczyć zawartości folderów systemowych, takich jak C: \ Windows. Personel pomocy technicznej musi zobaczyć te pliki i katalogi w celu zbadania błędów. Jednak dla obu typów użytkowników należy przyjąć opcje widoku zestawu wytycznych dla wszystkich folderów i włączyć opcję Pokaż rozszerzenia plików również dla znanych typów plików, aby opcje wyświetlania nie musiały być ustawiane osobno w każdym folderze, a tym samym rozszerzenia doc lub xls dla plików Word lub Excel, na przykład są wyświetlane.

Następujące wartości rejestru są manipulowane przez wytyczne pliku szablonu WindowsExplorer.adm:

Ukryj rozszerzenie dla znanych typów plików:

Ukryj chronione pliki systemowe:

Wyświetl zawartość folderów systemowych:

Pokaż zaszyfrowane i skompresowane pliki NTFS w innym kolorze:

Ukryte pliki i foldery: pokaż wszystkie pliki i foldery:

Pokaż pełną ścieżkę w pasku tytułowym

Pokaż pełną ścieżkę w pasku adresu:

Użyj samodzielnie utworzonego pliku zasad grupy »ExchangeProvider«

Na płycie DVD z książką znajdziesz inny plik szablonu zasad grupy o nazwie ExchangeProvider.adm. Ten plik ADM stanowi rozwiązanie problemu, który może wystąpić, jeśli skonfigurujesz kilka kontrolerów domeny w różnych lokalizacjach, przypiszesz tym kontrolerom domeny funkcję serwera wykazu globalnego, ale użyjesz tylko jednego centralnego serwera Exchange dla wszystkich lokalizacji. Problem i rozwiązania są opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

KB272290 — OL2000 Outlook wykonuje równoważenie obciążenia z serwerami katalogu globalnego

KB319206 - OL2002 Jak skonfigurować program Outlook do określonego serwera wykazu globalnego lub ...

KB317209 — XADM Jak zidentyfikować serwer wykazu globalnego za pomocą programów Outlook 2000 i Outlook 2002

Nawet jeśli ten problem nie może wystąpić w Twojej sieci, ponieważ masz tylko jedną lokalizację lub używasz Exchange Server we wszystkich lokalizacjach, powinieneś przeczytać teraz i przyjrzeć się strukturze tego pliku szablonu. Ponieważ ten plik ADM oferuje podstawowe podejście do rozwiązywania innych problemów. Stosując tę ​​samą zasadę, można na przykład przypisać określony klucz rejestru i wartość rejestru wszystkim komputerom w lokalizacji lub wszystkim użytkownikom w lokalizacji z punktu centralnego i zmieniać je dynamicznie, gdy komputer lub użytkownik zmieni lokalizację. Możesz następnie w innym miejscu odpytać o przypisaną wartość rejestru (np. w skrypcie logowania) i zainicjować akcje, które zależą np. od lokalizacji.

W artykule KB 319206 opisano następujący problem: Gdy nowy pracownik uruchamia program MS Outlook 2002 po raz pierwszy i łączy się ze swoim serwerem Exchange, komputer wyszukuje dostępny serwer wykazu globalnego i zapisuje jego nazwę w kluczu rejestru HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Windows Messaging Subsystem \ Profile \ Outlook \ dca740c8c042101ab4b908002b2fe182.

Jeśli ten serwer wykazu globalnego ulegnie tymczasowej awarii lub zostanie zastąpiony przez inny serwer o innej nazwie, nowy, najbliższy serwer wykazu globalnego niekoniecznie jest używany automatycznie. Administrator może na przykład ponownie przypisać serwer wykazu globalnego do każdego użytkownika, w zależności od lokalizacji, przy użyciu nowego klucza HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Exchange \ Exchange Provider \ DS Server.


Ponownie przypisz DS Server do serwera wykazu globalnego
Klick aufs Bild zum Vergrößern

Ponownie przypisz DS Server do serwera wykazu globalnegoKlick aufs Bild zum Vergrößern

DS Server ponownie przypisz serwer katalogu globalnego Kliknij obraz, aby go powiększyć

Jeśli na przykład utworzyłeś jednostkę organizacyjną dla każdej domeny w Akwizgranie, Bielefeld, Dortmundzie, Essen i Kolonii, możesz teraz załadować plik zasad grupy ExchangeProvider dla każdej jednostki organizacyjnej lokalizacji i wybrać serwer z listy serwerów, wybierając najbliższy serwer wykazu globalnego, który powinien przejąć rozpoznawanie nazw dla wszystkich użytkowników lokalizacji w programie Outlook.
Dla każdej lokalizacji

Dla każdej lokalizacji

Dla każdej lokalizacji

Plik szablonu ExchangeProvider.adm ma następującą zawartość:

Ten plik szablonu umożliwia wybranie wartości z listy, a następnie wprowadzenie jej do klucza rejestru. Jeśli w tym przykładzie zastąpisz klucz po KEYNAME i wartość po VALUENAME innymi wartościami, szybko stanie się jasne, że zupełnie inne problemy można rozwiązać za pomocą podobnego pliku szablonu. Nawiasem mówiąc, dezaktywacja zasady Określ serwer wykazu globalnego spowoduje usunięcie serwera DS Server z rejestru.

Użyj pliku szablonu CorelDraw11.ADM

Plik szablonu CorelDraw11.ADM znajduje się na płycie DVD z książką, za pomocą którego można centralnie zdefiniować niektóre ze standardowych katalogów programu CorelDraw 11. Domyślnie CorelDraw tworzy kopię zapasową rysunków co 20 minut w tymczasowym katalogu w C: \ Documents and Settings \% Nazwa użytkownika%. Podczas wylogowania takie, często wymagające dużej ilości pamięci pliki tymczasowe, są następnie replikowane na serwer podczas korzystania z mobilnych profili użytkowników. W rezultacie proces logowania i wylogowania nie tylko trwa dłużej, ale z czasem w katalogu profili mobilnych na serwerze gromadzi się znaczna ilość danych. W przypadku automatycznych kopii zapasowych należy przenieść ten katalog do np. C: \ Temp.

Możesz również użyć pliku szablonu, aby ustawić wytyczne dotyczące katalogu szablonów dla programu CorelDraw oraz określić nośnik danych dla podstawowego i dodatkowego pliku wymiany CorelDraw.

Należy okresowo analizować udział na serwerze, który zawiera profile użytkowników mobilnych, za pomocą narzędzia takiego jak GetFolderSize. Darmowe narzędzie sortuje wszystkie katalogi zgodnie z ich wykorzystaniem pamięci. Możesz szybko dowiedzieć się, które inne aplikacje tworzą tymczasowe pliki pośrednie i inne katalogi intensywnie korzystające z pamięci w profilach użytkowników. Następnie utwórz własny plik szablonu polityki grupowej również dla tych aplikacji i użyj go do zmiany bazy danych rejestru klientów w taki sposób, aby te śmieci nie trafiały już na serwer i taśmy zapasowe.

Analiza przykładowego komputera po zaimportowaniu samodzielnie utworzonych plików szablonów zasad grupy

Po zaimportowaniu i skonfigurowaniu plików szablonów WindowsXP-HLM.ADM i WindowsXP-HCU.ADM, które sam utworzyłeś, należy zalogować się do przy

Leave a Comment