Instytucje Konsumenckie

by Randa Pawel

Wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych na zegarku z obsługą sieci komórkowej

Na zegarku z obsługą sieci komórkowej możesz wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne.

Wymagania

Usługa dostępu do sieci komórkowej na telefonie Karta SIM do zegarka Usługa dostępu do sieci komórkowej na zegarku

Sprawdzanie, czy masz zegarek z obsługą sieci komórkowej

Na zegarku kliknij Ustawienia System Data i godzina. Otwórz Ustawienia Łączność, a potem poszukaj opcji Sieć komórkowa.

Jeśli nie możesz znaleźć ustawienia Sieć komórkowa, oznacza to, że zegarek nie obsługuje takiej sieci. Więcej informacji na ten temat uzyskasz od swojego operatora. Jeśli na zegarku i telefonie korzystasz z usługi komórkowej tego samego operatora, dowiedz się, czy oferuje on możliwość używania 1 numeru na obu urządzeniach.

Dzwonienie

Jeśli jesteś poza zasięgiem Bluetootha telefonu, połączenia są wykonywane z numeru zegarka.

Jeśli zegarek jest w zasięgu Bluetootha telefonu, możesz wybrać, czy chcesz zadzwonić z numeru zegarka czy z numeru telefonu.

Zegarki z Wear OS Dzwonienie przy użyciu komendy głosowej Na zegarku przesuwaj palcem w prawo, aż pokaże się ekran Asystenta. Kliknij Mikrofon . Wypowiedz nazwę kontaktu lub numer telefonu, z którym chcesz się połączyć. Aby zakończyć połączenie, kliknij Rozłącz . Wykonywanie połączeń z listy kontaktów lub ostatnich połączeń W menu aplikacji kliknij Telefon . Aby znaleźć numer, pod który chcesz zadzwonić, przewiń w dół do listy kontaktów. Aby zadzwonić, kliknij kontakt lub ostatnio używany numer na liście. Aby zakończyć połączenie, kliknij Rozłącz . Wybieranie numeru W menu aplikacji kliknij Telefon . Wybierz opcję: Aby wybrać nowy numer, kliknij Klawiatura .

. Aby zadzwonić do ostatnio wybranej osoby, przewiń historię połączeń i kliknij dany kontakt. Aby usunąć cyfry, kliknij Backspace . Aby zadzwonić, kliknij Zadzwoń . Aby zakończyć połączenie, kliknij Rozłącz . Dzwonienie do służb ratunkowych Połączenie alarmowe możesz wykonać w każdej chwili – nawet gdy karta SIM jest zablokowana lub nieprawidłowa. W menu aplikacji kliknij Telefon . Kliknij Klawiatura . Na terenie Stanów Zjednoczonych wpisz 911 lub inny lokalny numer alarmowy. Możesz wysłać SMS-a alarmowego na numer służb ratunkowych, używając komendy głosowej „OK Google, wyślij SMS-a na numer alarmowy”. Jednak ponieważ transkrypcja głosu nie zawsze jest poprawna, w sytuacji alarmowej zalecamy po prostu zadzwonienie pod ten numer. Odbieranie i odrzucanie połączenia Odbieranie połączenia telefonicznego: gdy zegarek dzwoni, przesuń palcem w lewo.

Odrzucanie połączenia telefonicznego: gdy zegarek dzwoni, przesuń palcem w prawo.

gdy zegarek dzwoni, przesuń palcem w prawo. Odrzucenie połączenia i wysłanie SMS-a: gdy zegarek dzwoni, kliknij Więcej Wyślij wiadomość, a potem wybierz gotowy tekst. Opcje w trakcie połączenia Jeśli chcesz zobaczyć te opcje, podczas rozmowy telefonicznej przesuń palcem z dołu ekranu zegarka w górę. Aby wpisać cyfry podczas połączenia, kliknij Klawiatura .

. Aby zawiesić rozmowę, kliknij Wstrzymaj połączenie .

. Aby wyciszyć rozmowę, kliknij Wycisz połączenie .

. Aby zmienić głośność, kliknij Dźwięk .

. Aby wrócić na ekran główny zegarka, naciśnij przycisk z boku. Używanie zegarka jako głośnika podczas rozmów Jeśli zegarek ma głośnik, możesz na nim odbierać połączenia przychodzące na telefon. Jeśli ekran zegarka jest przyciemniony, dotknij go, aby go wybudzić. Kliknij Ustawienia . Kliknij Łączność Bluetooth. Kliknij Odtwarzaj głosowe połącz. tel. na zegarku. Przekierowywanie połączeń z telefonu na zegarek Na zegarku możesz odbierać połączenia przychodzące pod numer zegarka lub numer telefonu – jeśli skonfigurujesz ich przekierowanie. Dzięki temu połączenia nieodebrane na telefonie będą automatycznie przekierowywane na zegarek. Wskazówka: sieć Verizon nie obsługuje jeszcze połączeń, gdy jesteś poza zasięgiem Bluetootha telefonu. Jeśli zegarek jest w tym zasięgu, możesz używać go jako głośnika podczas rozmów przez telefon. Aby skonfigurować przekierowanie połączeń: Jeśli ekran zegarka jest przyciemniony, dotknij go, aby go wybudzić. Przesuń palcem z góry ekranu w dół. Kliknij Ustawienia . Przewiń w dół i kliknij Łączność Sieć komórkowa Przekierowanie połączeń. Aby aktywować przekierowanie połączeń, kliknij Włącz. Aby przetestować przekierowanie połączeń: Zadzwoń pod swój numer telefonu z innego numeru. Poczekaj, aż telefon przestanie dzwonić. Nie odbieraj połączenia. Gdy dzwonek telefonu ucichnie, po kilku sekundach powinien zacząć dzwonić zegarek. Jeśli połączenie nie zostało przekierowane na zegarek, ponownie wykonaj powyższe instrukcje. W razie dalszych problemów skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej. Aby wyłączyć przekierowanie połączeń: Jeśli ekran zegarka jest przyciemniony, dotknij go, aby go wybudzić. Przesuń palcem z góry ekranu w dół. Kliknij Ustawienia . Przewiń w dół i kliknij Łączność Sieć komórkowa Przekierowanie połączeń. Kliknij Wyłącz.

Premium Mobile - Abonament Freedom i zawsze BEZ LIMITU

Działamy na sieci Plus, czyli posiadamy taki sam zasięg, szybkość i jakość sieci jak Plus – również technologię 5G! Co zatem nas wyróżnia na rynku wśród operatorów?

Prosty fakt, że potrafimy oszczędzać i wszystkie nasze oszczędności przeznaczamy na obniżenie ceny dla klientów. U nas płacisz za usługę, a nie za drogie kampanie reklamowe celebrytów, tysiące pracowników, wielkie siedziby czy znanych piłkarzy. Ponieważ nie musimy tego wszystkiego utrzymywać, Ty nie musisz za to płacić. Wydajesz mniej i to znacząco mniej.

Dołącz do nas i poczuj różnicę!

Instytucje Konsumenckie

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych jest wzorcem umownym. Kodeks cywilny i ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 ze zm.) regulują konsekwencje zmiany regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w trakcie trwania umowy.

Operator telekomunikacyjny może samodzielnie zmienić regulamin świadczenia usług lub cennik, jeżeli w umowie zawarta jest odpowiednia klauzula modyfikacyjna określająca precyzyjnie przesłanki dokonania zmiany, zakres oraz tryb wprowadzanych zmian, a wskazane w klauzuli okoliczności rzeczywiście wystąpiły. W takiej sytuacji konsumentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy.

Operator telekomunikacyjny powinien także powiadomić konsumenta o dokonanych zmianach z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli konieczność dokonania zamiany regulaminu wynikała z przepisów prawa lub decyzji Prezesa UKE, a przepisy te zostały opublikowane z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed ich wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie operator telekomunikacyjny winien poinformować konsumenta o przysługującym mu prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian.

Jeśli konsument nie wypowie umowy w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia, to oznacza to, że akceptuje zmiany i od tej pory jest związany nowym regulaminem. Termin na realizację przez konsumenta prawa do wypowiedzenia umowy nie powinien być krótszy niż do dnia wejścia w życie proponowanych zmian regulaminu.

Przy zmianach regulaminu świadczenia usług lub zmianach cennika skutkujących podwyższeniem cen możliwe jest rozstanie się z operatorem bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy konieczność zmiany regulaminu lub cennik wynika ze zmiany przepisów prawa, uznania jakiejś klauzuli za niedozwoloną albo z decyzji wydanej przez Prezesa UKE, na podstawie art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego. W takiej sytuacji jeśli przy zawieraniu umowy abonent otrzymał ulgę, to przy wypowiadaniu umowy z powodu zmian w regulaminie operator może żądać zwrotu części ulgi przyznanej abonentowi przy zawieraniu umowy (pomniejszonej jednak proporcjonalnie za okres od zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania).

Natomiast jeżeli abonentowi nie udzielono przy zawarciu umowy żadnej ulgi, to rozwiązując umowę w takiej sytuacji, dostawca usług nie będzie mógł żądać od abonenta odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy, gdyż art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego stanowi, że wszelkie roszczenia dostawcy usług z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy nie mogą przekroczyć wartości ulgi udzielonej abonentowi, proporcjonalnie pomniejszonej. Zatem brak ulgi przy zawarciu umowy równa się z brakiem roszczeń odszkodowawczych dostawcy usług za ewentualne szkody poniesione przez przedterminowe rozwiązanie umowy.

Leave a Comment