Bezchmurny? Tło i praktyczne wprowadzenie do „chmury”

by Randa Pawel

Przetwarzanie w chmurze, a co za tym idzie również Software-as-a-Service to bez wątpienia obecnie najmodniejsze słowa w branży IT, odpowiedzialne za te procesy i scenariusze ekonomiczne, które obecnie dają nieograniczoną nadzieję całej branży. Chmura jako motor technologii obiecuje stworzenie zupełnie nowych modeli, ale także zabezpiecza przyszłe wysiłki, a także pozwala na rozwinięcie się nieznanych wcześniej sfer pomysłów. Mając to na uwadze, chcemy również wnieść swój wkład i pokazać, co „chmura” może zrobić teraz i co będzie w stanie zrobić w przyszłości. Ponadto chcemy również spróbować uświadomić Ci, jak my wszyscy się zmieniamy lub będziemy się zmieniać z powodu chmury. W drugiej części, która nastąpi niedługo, przedstawimy bardziej szczegółowo najbardziej znanych przedstawicieli usług chmurowych z wydajnością, obsługą i niezbędnym oprogramowaniem. Zacznijmy więc od „teorii” teraz…

Przetwarzanie w chmurze jako motor wzrostu

Aby wzmocnić wiarę w tę sprawę, najpierw te fakty, które odpowiadają za panujący dobry nastrój podczas patrzenia na chmury na niebie. Obecnie i na całym świecie przetwarzanie w chmurze generuje przewidywalną sprzedaż w miliardach, w dwucyfrowym zakresie, pamiętaj. Podczas gdy wydatki na globalną publiczną chmurę obliczeniową (publiczną chmurę komputerową) nadal wynosiły 17 miliardów dolarów w 2009 r., podobno w 2013 r. było to ponad 44 miliardy dolarów. Udział w rynku wzrósł z 4,7 do 10,6 procent w ciągu zaledwie czterech lat, w połączeniu ze stopą wzrostu o 38% w porównaniu do 14% pozostałego rynku IT w tym okresie. Dla lokalnego rynku niemieckiego szacunki są jeszcze jaśniejsze i ilustrują szybkość, z jaką rynek chmury zyskuje na popularności. Na przykład badania przeprowadzone przez Exporton Group AG wykazały wydatki w wysokości 1,14 miliarda euro w samym 2010 r., na które składają się technologie chmury, usługi i doradztwo. Przy rocznym tempie wzrostu przekraczającym 40%, wydatki IT na przetwarzanie w chmurze wzrosną proporcjonalnie z 1,4% (w 2010 r.) do pełnego 9,1% w 2015 r. (źródło).

W ten sposób chmura okazuje się być motorem wzrostu IT, ale zapewnia również ogólny silny efekt zatrudnienia, co oznacza, że ​​do 2015 r. w Niemczech można spodziewać się około 250 000 miejsc pracy (źródło). O tym, w jakim stopniu wszyscy zaangażowani są już świadomi procesów związanych ze zwiększaniem sprzedaży i produktywności świadczy m.in. fakt, że tylko 40% niemieckich firm korzystało z usług w chmurze w 2009 roku, podczas gdy dziś tylko 24% z nich rezygnuje. praktyka w chmurze (źródło). Ogólnie rzecz biorąc, w szczególności opinia menedżerów i analityków IT jest następująca: „Ruch i wydajność tak, ale wciąż w fazie uczenia się i rozwoju”.

Niemiecki rynek chmury 2010-2015, (źródło)

Przy ponad 80% świadomości w branży IT, bardzo wcześnie rozwinęła się bardzo szeroka świadomość - najwyraźniej nikt tutaj nie chce przegapić nadchodzącej ładnej pogody. Z drugiej strony pokazuje również, że wiele osób postrzega chmurę jako coś, co jest im znane i są ku temu powody.

Chmura — dziedzictwo ery mainframe

Chmura nie narodziła się z dnia na dzień. Elastyczna użyteczność infrastruktury, która została wprowadzona w latach 90. i masowa przydatność Internetu, odzwierciedlają jedynie położenie kamienia węgielnego pod coś, co istniało na długo przed tym, choć na mniejszą skalę. Pierwotna idea cloud computing jest dużo starsza niż systemy użytkownika takie jak MacOS, Unix czy Windows i jest po prostu historią mainframe'ów i terminali lub wynikiem ich ciągłego rozwoju. Przypomnijmy: Epoka lat 1950-1970 została ukształtowana głównie przez takie firmy jak IBM, Fujitsu i Siemens, które zdobyły przyczółek na rosnącym rynku półprzewodników i wdrożyły pierwsze komputery i serwery typu mainframe oparte na technologii tranzystorowej i mikrokontrolerach. Poza opinią publiczną, ta gałąź sprzętu nadal się rozwijała, ale została całkowicie przesłonięta popularnością komputerów domowych, takich jak IBM PC czy porównywalnych modeli od Apple po Atari, które od lat 80. z powodzeniem wdarły się na rynek użytkowników domowych. a tym samym do opinii publicznej. Jednak za drzwiami banków, towarzystw ubezpieczeniowych czy kontrolowanego przez państwo przetwarzania masowych danych mainframe wyraźnie pozostawał miarą wszystkiego. Sieć wysokowydajnych serwerów, na których znajdują się wszystkie dane i programy, oraz terminali przeznaczonych wyłącznie do wdzwaniania się, była i jest nadal optymalnym wariantem efektywnej pracy dla złożonych scenariuszy biurowych. W przeciwieństwie do komputerów mainframe, które wykonują głównie obliczenia naukowe, komputery mainframe w przeszłości specjalizowały się w szybkich procesach wejścia i wyjścia, których atrakcyjność zależy przede wszystkim od szybkiego połączenia sieciowego – ograniczenia, które przez długi czas wydawało się niedostępne dla ogółu społeczeństwa. Tak więc to przede wszystkim krótki czas odpowiedzi i duża szybkość niedrogich połączeń DSL uwalniają komputery mainframe na całym świecie od ich cienistego istnienia w sieciach lokalnych. Producenci komputerów mainframe, tacy jak Hewlett-Packard, Sun i Citrix, czerpią korzyści z tak późnego zwrotu i mogą teraz tanio wynająć swoją dotychczasową wiedzę i wysoce zoptymalizowane technologie serwerowe.

Tworzenie wartości dla komputerów mainframe (źródło)

Z Internetem jako siecią globalną, idea mainframe'a jest teraz również szeroko dostępna dla ogółu społeczeństwa, a podczas gdy dostawcy działają w tle, zarządzają i przełączają swoje możliwości, to klient rejestruje szybkość procesora i wymagania dotyczące pamięci - bez dokładnej znajomości lokalizacji lub składu. To właśnie ta próżnia definiuje istotę przetwarzania w chmurze. Stan względnej ignorancji między dostawcami technologii a operatorami usług jest tym, czym chce być cloud computing: koncepcją i konkretnym modelem biznesowym IT.

Źle rozumiany bałagan w chmurze

Internet dorósł i tanie połączenia DSL, połączenie ludzi o podobnych poglądach w społeczności, pojawiająca się potrzeba informacji, a także wymiany danych na platformach udostępniania i portalach do pobierania muzyki doświadczają obecnie połączenia w chmurze na globalnym poziom. Chmura stała się czymś więcej niż tylko strategiczną koncepcją ekonomiczną, stała się symbolem mentalnej abstrakcji tajemniczo zamglonej esencji, która umożliwia podłączenie ciężkiego sprzętu za pomocą beztroskiego naciśnięcia klawisza. Istnieje jednak również miejsce na błędną interpretację w tej sprawie. Na przykład powszechne założenie, że hasłem „chmura” jest uogólnienie formalnego elementu układu białego pudełka, ponieważ przez dziesięciolecia był używany jako chmura w rysunkach technicznych i diagramach przepływu danych, a obecnie jest wyrazem jednej, należy uważać za całkowicie absurdalną nieznaną arbitralność. Również zbyt niejasny i egzotyczny jest pogląd, który widzi emocjonalizację oprogramowania w chmurze i chciałby widzieć zależne od nastroju podaż tematów medialnych i komfortu jako rodzaj marki społecznej.

Oczywiście postęp techniczny oznacza również zmianę społeczną, ale wszystko poza kontynuacją mentalności „wszędzie-wszystko” Web 2.0 wydaje się bardzo naciągane. To raczej tak, jakby globalizacja, konsolidacja i tworzenie synergii ponownie ustanawiały bardziej odpowiednią świadomość i zdrowszy obiektywizm - z chmurą jako terminem ogólnym. Więc jeśli chcesz zobaczyć wyrośnięty i samoorganizujący się ekosystem lub jakiś organicznie przezroczysty metamodel w chmurze - czemu nie. Decydującym czynnikiem jest jednak określenie, która chmura obliczeniowa jest połączeniem komputera mainframe i cienkiego klienta — a teraz komputera stacjonarnego — oraz producentów, pośredników i klientów. Sytuacja, w której wszystkie role odczuwają wobec siebie niezmienną empatię, jest niewątpliwie rzadka i dostarcza rozbawienia, radości, a także odczuwalnej obecnie euforii.

Podsumowując, cloud computing nie jest ani definitywną nowością, ani szumem, ani krótkoterminowym trendem. Chmura jako ogólny termin oznacza znacznie bardziej relokację danych i usług do początkowo nieokreślonej struktury sprzętowej, a tym samym chmurę metaforyczną. I chociaż nie ma w związku z tym znormalizowanej konfiguracji, wnętrze pozornie nieskończonego pasma chmur jest określone przez stałe kombinacje i można je uznać za typowy porządek. Zatem przetwarzanie w chmurze zasadniczo łączy paradygmaty przetwarzania rozproszonego z architekturami zorientowanymi na usługi (SOA), co tworzy termin marketingowy ze słowem „chmura” i może komunikować uproszczone zrozumienie.

Internet do przechowywania danych, (źródło)

Każdy, kto myśli, że nie ma nic wspólnego z chmurą, najprawdopodobniej będzie zaskoczony. Dyski twarde online, hosty dostępne za jednym kliknięciem, skrzynki e-mail — nawet bez wyraźnie rozpoznawalnego oznakowania chmury: wszystkie one od lat korzystają z chmury i jej usług. Możesz więc niemal nieuchronnie zadać sobie pytanie, co dokładnie dzieje się w chmurze, co konsument może dziś zrobić ze strukturami w chmurze i co dokładnie to działa. Zagłębmy się więc teraz w głębsze terminy związane z odpowiednimi podejściami programistycznymi i procesami biznesowymi oraz sprawmy, aby gąszcz chmury był nieco bardziej namacalny – przyjrzyjmy się bliżej odpowiednim modelom i koncepcjom ekonomicznym.

Tworzenie się i formacje chmur

Jak już wspomniano, chmura jest quasi-konglomeratem różnych projektów abstrakcji i bardzo różni się od pomysłów danego dostawcy. W tym momencie struktura polityczna chmur zapewnia wstępne uogólnienie krajobrazu chmur. Jako forma organizacyjna daje wstępną odpowiedź na grubą socjalizacyjną formę chmur, a także odzwierciedla odpowiednie działania w tym kontekście. Mówimy o synonimach chmury prywatnej i chmury publicznej.

Różnica między tymi dwiema formami polega na przykładach użycia, które reprezentują, i dzieli chmury na tradycyjne chmury korporacyjne (chmura prywatna) i bardziej publiczne chmury dla bardziej ogólnych zagadnień (chmura publiczna). Funkcja chmury publicznej polega na dostarczaniu ofert, które są mniej restrykcyjne i niekoniecznie muszą być utrzymywane wewnętrznie. Skierowany jest przede wszystkim do różnorodnych klientów, firm czy instytucji i propaguje jak największy stopień osobistej odpowiedzialności. W przypadku chmury ekskluzywnej i chmury otwartej istnieją również inne podformularze, które mogą bardziej szczegółowo opisać znajomość ważnych parametrów – chmura prywatna jest inna. Tutaj klienci znajdą infrastrukturę, która obiecuje wyłączność i zapewnia wewnętrzne poziomy ekspresji firmy (chmura wydziałowa do celów testowych, chmura eksploracyjna do testowania/rozwoju, chmura korporacyjna do współpracy działów). Aplikacje oparte na usługach zlokalizowane w chmurze prywatnej mają użytkowników tej samej firmy co klienci i mają wrażliwość, która może spełniać wymagania prawne, a także uwzględniać wewnętrzne standardy firmy lub działać zgodnie z umowami o ochronie danych.

Chmura prywatna i publiczna, (źródło)

Jeśli więc wykracza to poza standardy w obszarze sprzętowo-technicznym i wymagana jest spójność danych kontaktowych i użytkowników, to jesteś bardziej bezpieczny w chmurze prywatnej. Jako segment premium ten kształt chmury jest preferowany przez instytucje państwowe i duże korporacje.

Interakcja w chmurze (źródło)

Na rynku dostępna jest hybrydowa forma chmury publicznej i prywatnej z tzw. chmurą hybrydową. Powinna łączyć to, co najlepsze z obu sfer i, na przykład, zapewniać średnim firmom tak samo dużą sprawność korporacyjną, jak duże korporacje, które zapewniają elastyczny scenariusz awaryjny i pomocowy. Dla kompletności, Community Cloud należy również wymienić jako czwartą znaczącą formę chmury. Można go wykorzystać do łączenia firm lub organizacji z tego samego sektora, które chcą współdzielić swoje chmury prywatne w celu efektywnego kosztowo działania z synergii związanej z zasobami i przepustowością.

Przedstawione dotychczas struktury chmurowe wyraźnie ilustrują wzajemne oddziaływanie abstrakcji opartych na konfiguracjach sprzętowych z jednej strony i modelowaniu intensywności biznesowych z drugiej. Cel polegający na znalezieniu optymalnej wydajności firmy wspieranej IT może zostać zrealizowany w sposób niemal idealny dzięki ogólnemu podejściu i różnorodności cech chmur. Wahania wydajności, wymagań dotyczących pamięci masowej i ruchu mogą być znacznie lepiej zorganizowane i inteligentne dzięki przetwarzaniu w chmurze i zapewniają wydajność, której nie mogą osiągnąć systemy niedynamiczne.

Platformy programowe zbudowane z chmur

Drugim ważnym tematem obok chmury publicznej czy prywatnej jest tzw. stos chmurowy – kolejny sposób kategoryzacji chmury. Dzięki warstwowemu modelowi stosu termin chmura może być opisany przez dodatkowy wymiar i zapewnia wgląd w rzeczywistą architekturę oprogramowania chmur. Zgodnie z poprzednią klasyfikacją chmur na szerokość, stos chmur jest ułożony pionowo, przy czym abstrakcje pozwalają teraz na podział chmury według aspektów konkretnych rozwiązań usługowych i odpowiadają koncentracji na oprogramowaniu lub oferowanych usługach. Ważnymi synonimami są tutaj: Aplikacja (SaaS - "Software as a Service"), Platforma (PaaS - "Platform as a Service"), Infrastruktura (IaaS - "Infrastructure as a Service").

Ideą leżącą u podstaw tej klasyfikacji jest umożliwienie klientom i dostawcom wyraźnego wyrażenia swoich potrzeb oraz, jeśli to konieczne, zapewnienie całkowitej przejrzystości strukturalnej, bez obciążania ich więcej niż minimalną wymaganą wiedzą. W tym sensie interesy można również wyraźnie rozróżnić i podczas gdy klient końcowy koncentruje się tylko na procesach w warstwie SaaS, programista może również wchodzić w interakcję z warstwą PaaS i żądać IaaS od specjalisty sieci. Stos chmur rozróżnia rodzaj podziału ról, który przypisuje widoczność w sensie racjonalności aspektu i odpowiednio tworzy warstwę, na której można następnie zlokalizować równoważne produkty oprogramowania. Ponieważ stos jest również otwarty jako system, dodawanie kolejnych abstrakcji lub dodatkowych warstw jest oczywiście możliwe i pożądane, pod warunkiem, że służy to celowi i zrozumieniu (treść jako usługa, proces jako usługa).

Stos chmur (źródło)

Aplikacja (SaaS):

Jako najbardziej abstrakcyjna warstwa Software-as-a-Service w równym stopniu charakteryzuje się dużymi wahaniami i nieprzewidywalnymi obciążeniami. SaaS jest lekkim scenariuszem dla przypadku użycia, w którym użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji online za pomocą przeglądarki internetowej i jest zainteresowany tylko wygenerowanymi danymi wyjściowymi. Wizerunek użytkownika jako usługobiorcy urzeka minimalizmem w stosunku do narzutu technicznego i możliwością jak najlepszego skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności. Usługodawca żyje w oparciu o tę motywację i finansuje swoje koszty poprzez udział w zyskach i miesięczne (związane z użytkowaniem!) opłaty. Jako dostawca usługodawca zapewnia wsparcie zarówno w zakresie oprogramowania, jak i sprzętu w postaci pojemności w centrum danych. W zasadzie odpowiada za wszystkie komponenty (sieć, serwer, pamięć masowa, baza danych, backup), ale musi też kontrolować działanie aplikacji w postaci uwierzytelniania, skalowania, aktualizacji, konserwacji, monitorowania i dostępności. To połączenie tylko z zużyciem związanym z użytkowaniem i elastycznymi konfiguracjami sprzętu jest oprogramowaniem jako usługą, jedną z podstawowych innowacji w chmurze obliczeniowej, a także zerwaniem z tradycyjną polityką licencyjną oprogramowania i sztywnymi cenami pakietów.

Jako zwykły internauta i internauta prawie nigdy nie zauważasz żadnej z tych rzeczy, lub tylko pośrednio, ponieważ wiele z tych ofert można sfinansować z reklam i są one bezpłatne. Jako użytkownik – w tym sensie – jesteś oczywiście również częścią chmury, zazwyczaj będziesz miał bezpośredni i skuteczny kontakt z SaaS tylko wtedy, gdy korzystasz z płatnych ofert opartych na wideo na żądanie lub pobieraniu muzyki, masz premium e- skrzynki pocztowe lub posiada profesjonalnie zarządzane galerie zdjęć. Jednak najbardziej znanymi przedstawicielami biznesowego SaaS są obecnie aplikacje takie jak Google Docs, usługi udostępniania oraz produkty do spotkań na żywo.

Platforma (PaaS):

Jako warstwa poniżej oprogramowania jako usługi, ten poziom abstrakcji dąży do rozwiązań, które są znacznie bardziej szczegółowe. W przeciwieństwie do SaaS, platforma jako usługa (PaaS) umożliwia klientom uruchamianie całych aplikacji bezpośrednio w chmurze. W przypadku PaaS to nie dane wyjściowe w postaci informacji i danych mają decydujące znaczenie, ale samo oprogramowanie produktu. Jak sama nazwa wskazuje, klienci tej warstwy poszukują platformy, która optymalnie spełni ich potrzeby w środowisku programistycznym i pozwoli na ekonomiczne tworzenie aplikacji. Odpowiednio dopasowany PaaS zapewnia infrastrukturę, która nie wymaga od klienta złożonego dostępu na poziomie systemu operacyjnego ani nie wymaga prymitywnej powierzchni graficznej.

W wielu miejscach z PaaS kluczem jest udostępnienie interfejsów programistycznych i bibliotek uruchomieniowych, które również umożliwiają programiście dostosowanie parametrów środowiska do jego wymagań. Jako technologia PaaS jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o tworzenie oprogramowania online — w tym debugowanie, wdrażanie i zarządzanie. Dla programistów oznacza to w indywidualnych przypadkach, że można nadal pisać dowolne aplikacje i logikę oparte na Javie, PHP lub LAMP, a tym samym przekazać odpowiedzialność za skalowanie, migrację cyklu życia i bezpieczeństwo całkowicie stosowi PaaS lub dostawcy usług.

Dla użytkowników takich narzędzi popytowych zaletą jest posiadanie kontenerów do współpracy i rozwoju, które są zawsze utrzymywane i gotowe do użycia, a także możliwość obniżenia kosztów samego procesu wdrażania. Środowisko pracy w PaaS jest oczywiście znacznie większe niż w SaaS. Użytkownicy usługi PaaS mogą na przykład definiować modele cenowe ze swojej strony i przenosić koszty z rozwoju bezpośrednio na wyższy poziom bez żadnych objazdów. I odwrotnie, ten interfejs jest również otwarty dla dostawców SaaS, którzy mogą teraz oferować PaaS swoim klientom jako dodatkową opcję. Do czołowych dostawców usług PaaS należą profesjonalne platformy, takie jak Windows Azure, Google App Engine czy Microsoft Office 365, ale coraz więcej webhosterów próbuje teraz korzystać z PaaS i zapewniać dostosowane środowiska systemowe.

Infrastruktura (IaaS):

Słowa kluczowe na tym poziomie stosu to instancje obliczeniowe i serwery wirtualne. Jako najniższa warstwa stopień abstrakcji jest dość niski, natomiast ewentualne wzajemne zależności w kierunku PaaS i SaaS ponownie rosną. Mówiąc konkretnie, IaaS oznacza również „serwer na żądanie” i odpowiada polityce biznesowej, w której centrum danych nie oferuje już pewnych kontyngentów, ale klient konfiguruje i płaci tylko za pojemności, z których faktycznie korzysta w centrum danych.

W przypadku samodzielnej administracji usługobiorca otrzymuje odpowiedni dostęp do systemów operacyjnych, a także samodzielnie opiekuje się firewallami i load balancerami. Generowanie zysku operacyjnego za pośrednictwem IaaS wymaga od klientów wprowadzania na rynek technologii serwerowych, takich jak wirtualne sieci prywatne, pule IP lub chmury nośne. Oprócz Microsoft, Amazon jest jednym z wiodących dostawców infrastruktury jako usługi – oferującej różne produkty do przechowywania, mocy obliczeniowej i kaskadowania.

Usługi internetowe Amazon (źródło)

Na koniec naszej małej „chmury” chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby skompletować uniwersum chmur. Należy na przykład wspomnieć, że prezentowany Wam do tej pory stos chmurowy jest powszechnie rozpoznawany i ceniony, ale nie jest jedynym modelem stosu w obiegu. Początkowo pod hasłem „Wszystko jako usługa”, stos XaaS (Wszystko jako usługa) również nabrał pewnego znaczenia i oferuje klucz, który chce sprzedawać każdą możliwą formę IT jako usługę. Formacje chmurowe oferowane przez XaaS obejmują Humans as a Service (HuaaS – ludzka inteligencja) lub Data Intensive Computing as a Service (DiCaaS – aplikacje naukowe/komputery o wysokiej wydajności).

Jednak w przypadku małych obszarów chmurowych konfiguracja własnej chmury jest zdecydowanie problemem. Krok w kierunku osobistego rozwiązania w chmurze typu „wszystko w jednym” nazywa się Cloud NAS i teraz nabiera prędkości. Przykładem tego jest „Cloud Station” firmy Synology w ich DiskStation Manager 4.0.

Jednak w zupełnie innym miejscu błogosławieństwo jest nadal bardzo krzywe. Branża jest obecnie iw większości całkowicie zepchnięta na margines, jeśli chodzi o przetwarzanie w chmurze. Procesy produkcyjne i kontrolne są zbyt wrażliwe, aby bez wahania powierzyć je chmurze, a obecne deficyty w obszarze bezpieczeństwa chmury wciąż są zbyt duże. Ostateczność tematu struktur chmurowych jest – przynajmniej w tym momencie – niewidoczna, więc pożądana otwartość przetwarzania w chmurze może na nas na razie nadal wpływać!

Wizja w chmurze (źródło)

Obraz w chmurze i sytuacja pogodowa

Tak jasne, jak to możliwe, aby sklasyfikować formacje chmur, przypadki zastosowań na niebie chmur są równie różnorodne. Istotne tutaj: pozorna pozycja monopolisty globalnych graczy. Pomijając samych producentów komputerów mainframe, to przede wszystkim Amazon, Google i Microsoft są już właścicielami zasobów domyślnie i które wykonały pionierskie prace w szczególności w warstwach stosów związanych ze sprzętem i przeprowadziły wstępną wycenę. Na górze jest jednak wystarczająco dużo wolnego miejsca, a sztywna infrastruktura coraz bardziej zamienia się w ledwo do opanowania zgiełk uczestników rynku z wieloma znajomymi i zwykłymi podejrzanymi. Lista nie jest wyczerpująca i jedynie przykładowa. W poniższym artykule szczegółowo przedstawimy ważne rozwiązania chmurowe dla aplikacji domowych.

Firma w chmurze (źródło)

Skutki na rynku krajowym nie różnią się zatem. Przykładami takiej sytuacji są IaaS i Paas-Hosting, których usługodawcy początkowo pochodzili tylko z USA i ze względu na odległość i różne wymagania dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych, jak dotąd odstraszali europejskich użytkowników. Jednak od 2011 r. ta sytuacja niedoborów uległa złagodzeniu po stronie europejskiej i coraz więcej firm rezygnuje z oporu, skupiając się początkowo przede wszystkim na chmurze danych. Kiedy we własnej piwnicy pracuje tylko 5 serwerów zamiast 10 i zdamy sobie sprawę, że same korzyści ekonomiczne gwarantują oszczędność kosztów energii elektrycznej na poziomie 20%, zwykle nie można ich powstrzymać. Inspirujące są zalety chmury, które skracają czas czuwania i konserwacji, a także przekazują ten sam poziom kompetencji. Nie bez powodu rozwiązania wirtualne są rozpowszechnione w całym kraju w ponad 60% średnich firm IT. Przyjrzyjmy się więc typowym przypadkom użycia i cieszmy się widokiem.

Amazon (aws.amazon.com/de/) Wtyczka Firefox dla usługi Amazon EC2. Konwertuj własne aplikacje na obrazy maszyn Amazon i kontroluj wszystkie niezbędne procesy za naciśnięciem jednego przycisku.

Amazon EC2 (źródło)

Dokumenty Google (http://docs.google.com/) i Dysk Google (https://drive.google.com)

Bezpłatna platforma biurowa do beztroskiego codziennego życia z tekstami, tabelami, diagramami, grafikami i prezentacjami; nieskomplikowane udostępnianie i synchronizacja, obsługiwane ze wszystkich komputerów z dostępem do Internetu i obsługiwane przez edytory działające w czasie rzeczywistym w celu automatycznego przesyłania na czas. Obsługiwane formaty: Microsoft Office, odf, html, pdf, rtf, ai, psd, tiff, eps, dxf, svg, ttf, xps, rar, zip. Dokumenty Google są uzupełnione o nową usługę Dysk Google, która może być również używana jako prosty „przechowywanie w chmurze”.

Office 365 (www.microsoft.com/de-de/office365/) Płatny pakiet przetwarzania w chmurze i kolekcja oprogramowania biznesowego w celu zwiększenia efektywności dzięki narzędziom komunikacyjnym i współpracy online. Główne funkcjonalności: aktualny pakiet biurowy, repozytorium do pracy zespołowej nad dokumentami biurowymi (Sharepoint), centralna dystrybucja poczty (serwer Exchange), rozmowy audio i wideo oraz wymiana wiadomości błyskawicznych (Lync). Office 365 łączy obecnie ponad 5000 głównych klientów.

Salesforce (http://www.salesforce.com/de/) Dostawca usług SaaS i PaaS z siedzibą w San Francisco. Salesforce jest ważnym (a może obecnie najważniejszym) specjalistą od zarządzania klientami i wynajmuje rozwiązania biznesowe ze środowiska CRM. W związku z tym produkty obejmują zarówno sieć społecznościową, jak i przedsiębiorstwo społeczne, zarówno w zakresie projektów, jak i zasobów ludzkich. Oferta obejmuje: planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zasoby ludzkie (HRM) i zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM).

Windows Azure (http://www.windowsazure.com/de-de/) Powiązana cenowo platforma chmurowa dla programistów. Windows Azure jest sprzedawany jako system operacyjny w chmurze i działa w centrach danych firmy Microsoft. Azure jest podzielona na obszary Compute, Storage, AppFabric, Virtual Network, CDN i Marketplace i wspiera programistę poprzez system ról. W porównaniu do konkurencyjnych produktów, takich jak Google Apps, Windows Azure imponuje przede wszystkim szeroką gamą możliwych języków programowania - specjalnie skonfigurowany kalkulator kosztów pozwala na elastyczną konfigurację indywidualnych potrzeb

Google Picasa (http://picasa.google.com/intl/de/) Hybrydowa mieszanka aplikacji komputerowych i technologii przetwarzania w chmurze. Picasa to oprogramowanie do edycji obrazów, które zapewnia pamięć masową online w zakresie gigabajtów oraz umożliwia archiwizowanie przesłanych zdjęć i zarządzanie nimi. Chociaż tylko lekka edycja oprogramowania do edycji (prosta korekta, strojenie, niektóre efekty), Picasa jest ceniona za intuicyjność. Możliwość samodzielnego zaprojektowania obszaru aplikacji i tworzenia wirtualnych, udostępnianych albumów ze zdjęciami stanowi niemałą konkurencję dla Flickr.Google Picasa jest częścią Google Apps lub jest zintegrowana z Google Plus.

Dropbox (https://www.dropbox.com/) Usługa internetowa w chmurze do tworzenia kopii zapasowych danych online i zadań automatycznej synchronizacji. Ideą Dropbox jest dysk twardy online (2 GB darmowej przestrzeni dyskowej), do którego dostęp mają poszczególne osoby, ale także całe grupy użytkowników, aby zarządzać danymi w sposób zsynchronizowany i być niezależny od zmieniających się lokalizacji ( Linux, Windows, Mac OS, iOS, Android, Blackberry). Ze względu na zastosowaną technologię (Amazon S3, obsługa AES256, własne szyfrowanie TrueCrypt), Dropbox jest wizytówką projektu cloud computing i popularnym pierwszym portem połączenia.

Microsoft OneDrive (https://onedrive.live.com/about/de-de/) Microsoft oferuje teraz również rozsądną usługę w chmurze, która jest przede wszystkim zintegrowana z systemem Windows (za pośrednictwem Windows Live lub Windows 8) i z 15 GB wolnego miejsca przechowywanie świeci. Dostępne są również aplikacje na urządzenia mobilne wszystkich platform.

Apple iCloud (https://www.icloud.com/) Usługa w chmurze firmy Apple służy przede wszystkim do wymiany danych między kilkoma urządzeniami Apple (i Outlookiem), a oprócz spotkań, kontaktów lub notatek również robi zdjęcia, dokumenty, muzykę i aplikacje włączone.

Autodesk 360 (https://360.autodesk.com/Landing/Index) Przykład aplikacji dla usług gier i renderowania (Render as a Service, Render on Demand). Zamiast ściągania muzyki lub internetowego sklepu fotograficznego, można tu kupić tzw. jednostki renderujące i otrzymać czas serwera na obliczanie animacji, automatyczne optymalizacje i analizy scen. Praca z chmurą zamienia godziny w minuty, aw pojedynczych przypadkach oszczędza całe biuro deweloperskie.

Ponadto prawie codziennie pojawiają się nowicjusze w chmurze, a przede wszystkim usługi synchronizacji, takie jak Cubby.com, Teamdrive czy Space Monkey, obecnie wyrastają z nieba. Jedyne, co jest ważne dla zrozumienia, to to, że pomimo wszystkich różnic pomiędzy ofertami z chmury, praktyczna obsługa usługodawców jest zawsze podobna. Jako zwykły internauta i użytkownik końcowy, przeglądarka zazwyczaj okaże się prawie wystarczająca i będzie w stanie uzyskać dostęp do chmury za pośrednictwem graficznego interfejsu internetowego. Z kolei ambitni aspiranci cloud computing mają do dyspozycji w większości przypadków rodzaj metaprogramowania w postaci cloud API, które reguluje korzystanie z usługi w chmurze i ułatwia jej konfigurację. Charakterystyczną cechą jest rozpiętość języków programowania do obsługi API Cloud w górnych warstwach stosu oraz zmniejszenie tego wyboru, jeśli chodzi o poziomy sprzętowe. Architektura REST i SOAP to jasno definiujące paradygmaty przetwarzania w chmurze. Ale nawet jeśli nie każda usługa, z której obecnie korzystasz w sieci, jest naprawdę oparta na chmurze, przynależności do chmury nie należy dziś odmawiać żadnej aplikacji internetowej. Nawet w najgłębszym gąszczu chmur celem chmury pozostaje unikanie dogmatycznych wytycznych za wszelką cenę.

Ciemne niebo i chmury burzowe

Po wszystkich poprzednich pochwałach wymagana jest oczywiście ostateczna, krytyczna analiza chmur obliczeniowych. To, czego obecnie doświadcza publiczność w odniesieniu do chmury, to w pewnym sensie całkowite odejście od tradycyjnego marketingu IT i przeorientowanie krajobrazu usług, którego innowacje i projekty obiecują raj na ziemi. Chcemy przypisać ideologii chmury wiele postępów w zakresie komfortu, łatwości użytkowania i interoperacyjności. W odpowiedzi na obecne globalne zapotrzebowanie technologiczne na wszechstronne rozwiązania, przetwarzanie w chmurze może naprawdę być długo oczekiwanym ratunkiem – jeśli można odłożyć na bok sztuczki związane z chmurą i uniknąć przekształcania zbyt zdystansowanych pomysłów menedżerów IT w funkcjonalne strategie.

Wielowymiarowość chmury (źródło)

Dla zwykłych użytkowników DSL, którzy korzystają z prywatnego przechowywania danych w chmurze, zabawa kończy się, gdy „umieszczanie w chmurze” i „pobieranie z chmury” stają się wąskim gardłem przesyłania. Niskie szybkości przesyłania (sztucznie) asynchronicznych linii DSL sprawiają, że łatwo zapomnieć o planie pełnej kopii zapasowej w chmurze. Ponadto może wystąpić wolumen umów na dane dla klientów mobilnych. Przy objętości transferu 300 MB archiwum muzyczne w chmurze nagle się kończy, a usługi takie jak iTunes Match firmy Apple nie są już przydatne dla wielu użytkowników.

O ile istnieją pewne pomysły, beztroska przyjemność jest możliwa tylko wtedy, gdy przeniesienie chmury z sieci do Internetu działa płynnie. Jednak chmura jako magnes ekonomiczny i węzeł współdzielenia kompetencji i wewnętrznych inteligencji zespołu nie może i nie będzie dłużej czekać. Podobno nikt nie chce rezygnować z wygody usług w chmurze i mało która firma IT może sobie pozwolić na brak efektu komunikowanego bezpośrednio operacyjnie i efektywnego know-how lub synergii płynących z nieskrępowanych procesów zarządzania. Więc w czym tkwi haczyk… żadnych parasoli ani ubrań na niepogodę? W rzeczy samej! Dwa główne terminy „Zarządzanie zaufaniem” i „Odpowiedzialność techniczna firmy” oznaczają właśnie ten fakt. Jeśli chodzi o ochronę i bezpieczeństwo danych, pogląd jest – mówiąc ostrożnie – mglisty, a wiele zagrożeń nie zostało jeszcze odpowiednio wyjaśnionych. Być może całkiem zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że nowa mentalność chmury obiecuje wolność w miejscach, w których normalnie nie ma możliwości obejścia się bez ograniczeń. Złagodzenie tych granic jest niepokojące, a biorąc pod uwagę wątpliwe przepisy dotyczące ochrony danych i spory międzynarodowe dotyczące umów o ochronie danych, lekkie warunki pogodowe nie są całkowicie nieoczekiwane. W tym kontekście ważne jest, aby zrozumieć, że przetwarzanie w chmurze i polityka nie różnią się od siebie, za chmurą stoi lobby, a dane kontaktowe i dane klientów mogą przekraczać granice państwowe tylko w ograniczonym zakresie. Miejmy nadzieję, jak szybko może się zdarzyć, że wrażliwe dane staną się niedostępne z dnia na dzień, czy to z powodu niewypłacalności dostawcy, czy prokuratury, jest już jasne dla użytkowników. Najpóźniej, gdy ustalone zostaną odpowiednie środki zapobiegające utracie danych i wyciekom pracowników, a przepisy dotyczące danych mogą być bezwarunkowo wdrożone w sposób zgodny z chmurą, może być naprawdę długi okres dobrej pogody ze znormalizowanymi standardami.

Podsumowanie (źródło)

Stefan Brätsch jest niezależnym programistą, autorem IT i menedżerem IT, a na swojej stronie internetowej www.systemcräsh.de poświęca się takim tematom, jak zarządzanie projektami IT, „Science as a Service” i HUMINT.

27 ocen

Podobne artykuły:

Luźna alternatywa: czterech posłańców zespołu w porównaniu

Serwer wirtualny: definicja oraz zalety i wady ...

Drukarki bez wkładów: pomysł na ...

Możliwości prowadzenia księgowości płacowej online

Co to jest 5G? Wyjaśnimy Ci wszystko na temat ...

Co to jest iTunes Zarządzanie multimediami od Apple po prostu wyjaśnione

Adobe Photoshop Test 2019: Czy program będzie ...

Telegram: Bezpieczeństwo i ochrona danych w ogniu: ...

Menedżer plików Android: najlepsze darmowe aplikacje w teście

Cloud ERP: zalety i wady pracy z ...

Leave a Comment